je bent hier:
VACATURES
Een coördinatieverpleegkundige in oncologie en senologie (m/v)
Kliniek Sint-Jan - Brussel

                     
Profiel: 
 
bachelor verpleegkundige  
beroepstitel in oncologie 
bijkomend diploma in management (kaderschool,
master in de gezondheidszorg, …) is een meerwaarde 
bereid de cursus kankerregistratie te volgen 
voltijdse of deeltijdse tewerkstelling  
actief tweetalig (Nl-Fr) 
klinische ervaring in oncologie is een pluspunt 
organisatorische en relationele vaardigheden 
promotor van equipegeest en multidisciplinaire samenwerking 
 
Functieomschrijving: 
 
Deelname aan de multidisciplinaire opvang van patiënten in het kader van
het oncologisch zorgprogramma: 
o Tussenpersoon binnen de medische en
paramedische disciplines 
o Onthaal van patiënten en hun familie 
o Informatie verlenen met betrekking tot: 
- de chemotherapie 
- de radiotherapie 
- de diagnostische onderzoeken 
o De patiënt begeleiden binnen de verschillende diensten  
Deelname aan de registratie m.b.t. de pluridisciplinaire richtlijnen van het
oncologisch handboek 
Deelname aan het programma van de kankerregistratie: beheer,
verzamelen en doorgeven van de gegevens aan de overheid 
Voorbereiding van de dossiers voor het multidisciplinair overleg: 
o Voorbereiding van de casussen o Controle van anatomo-pathologische
   resultaten
o Documenten opmaken voor het Kankerregister. 
Deelname aan vergaderingen van het oncologisch zorgprogramma
(pluridisciplinaire oncocommissie, technische commissie van oncologie,
 …) 
 
Interesse ? Stuur uw kandidatuur naar : A.Deschuymere - Directeur Patiëntenzorg -
tel : 02/ 221.90.04 adeschuymere@klstjan.be 
 
Département des Soins aux patients Departement Patiëntenzorg 
 

Bedrijf:Kliniek Sint-Jan
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?