je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 22 juni 2017
Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV
 
Aangemaakt op: 2017-06-21
‘Iedereen werkt mee.’

Verpleegkundigen een stem geven, dat doet de werkgroep Infectiebeheersing voor de verpleegkundigen infectiebeheersing in de zorginstellingen. Dat is ook wat het NVKVV voor alle verpleegkundigen wil doen. De werkgroepen zijn daar de motor in. Een voorbeeld.


De wind rukt fel aan de vlaggen op het dak van het Kursaal tijdens de eerste dag van de Week van de verpleegkundigen in Oostende op 20 maart 2017, een dag waarop de Werkgroep Infectiebeheersing van het NVKVV (WIN) haar jaarlijkse studiedag organiseert, dit jaar onder het thema ‘Infectiebeheersing – Van klassieke tot extreme situaties’. Ook de werkgroepen Kritieke Diensten en Pediatrie verwachten die dag volle zalen. De andere werkgroepen doen dat de dagen nadien.

De studiedag Infectiebeheersing start met een schets van reinigings- en desinfectieprotocollen met praktische voorbeelden en bezwaren. Nadien verduidelijkt Rose Gallagher de Britse specificaties voor het reinigen van materialen in de nabijheid en in contact met de patiënt. Rose Gallagher is Interim Head of Standards, Knowledge and Information Team and Nurse Advisor Infection Prevention and control in het Royal College of Nursing (RCN) in London (UK). Ze hield een pleidooi voor duidelijke afspraken over wie wat doet: welke taken behoren tot de verpleegkundige opdracht, wat doet het onderhoudspersoneel? En ze stelde dat wanneer reinigen en desinfecteren van bepaalde materialen tot de verpleegkundige taken behoort, daarvoor eveneens de benodigde tijd in hun takenpakket ingecalculeerd dient te worden. Ook ging ze dieper in op de controle van dat reinigen en desinfecteren, hoe en wanneer je dat doet want bijvoorbeeld de verpleegpost is een plek die het vaakst overgeslagen wordt en het hoogst gecontamineerd is! Rose Gallagher bevestigt: ‘Een veilige omgeving creëren door infecties te voorkomen of te beheersen is essentieel in de zorg voor de patiënt en voor de veiligheid van de zorgverleners.’

Weerstand is normaal
De laatste voordracht van de voormiddag bracht praktische tips bij de implementatie van protocollen. Een belangrijke boodschap hierin was: ‘Weerstand is normaal. Bij verandering mag je weerstand verwachten.’ En ook: ‘Hoe je het gesprek aangaat bij die verandering, kan daarin het grote verschil maken.’

De voormiddag sloot af met een feestelijk moment: André De Haes ontving zijn prijs als Parel van verpleegkundige. Hij is ‘sinds jaar en dag’ lid van de WIN en werkt nog tot zijn pensionering deze zomer als stafmedewerker infectiebeheersing in het AZ Sint-Maarten in Duffel. Hij werd genomineerd omdat hij een teamwerker is, een verpleegkundige die zijn vak kent, voor iedereen een luisterend oor heeft en constructief helpt nadenken in het zoeken naar oplossingen. 

In de namiddag volgden verschillende cases van outbreaks en hoe die gecounterd werden. Maar eerst vertelt Pedro Braekeveld, voorzitter van de WIN over zijn werkgroep: ‘Ik ben trots op mijn ploeg. Stuk voor stuk zijn de leden heel geëngageerd en werken ze actief mee. Iedereen heeft een taak in de werkgroep. Bijvoorbeeld: we werken vaak samen met andere organisaties op het vlak van infectiebeheersing zoals de werkgroep Zorginfecties van het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid die in ons overleg vertegenwoordigd is door Caroline Broucke en Hanna Masson. Guido Demaiter, ondervoorzitter van de WIN, vertegenwoordigt de werkgroep in de redactie van NOSO-info. En Katrien Vanderwee staat in voor de communicatie met de Nederlandse collega’s van de Werkgroep InfectiePreventie (WIP). Een aantal leden zijn lid van de Hoge Gezondheidsraad waarbij voorgestelde aanbevelingen afgetoetst worden in onze werkgroep. We werken mee aan de Vlaamse eisenkaders en overleggen heel vaak met onze Franstalige collega’s van de Association Belge des Infirmiers en Hygiène Hospitalière (ABIHH). Yves Velghe, voorzitter van de ABIHH is eveneens lid van de WIN en vormt dan ook de belangrijkste schakel tussen beide organisaties. Via het NVKVV en de AUVB bereiken onze adviezen de federale overheid, bijvoorbeeld over functiedifferentiatie en functieclassificatie. In elke vergadering bespreken we concrete casussen of problemen en zoeken we naar antwoorden of oplossingen. De werkgroep Infectiebeheersing is een actieve groep die heel wat werk verzet en dat alles doet in een open communicatie en op voet van gelijkheid met elkaar.’

Werken, samenwerken
Dat vele werk, dat is niet evident: leden hebben hun eigen job en komen uit heel Vlaanderen, wat voor sommigen een grote verplaatsing vraagt. Daarom vergadert de werkgroep zes keer per jaar in plaats van maandelijks maar dan wel voor een overleg van 4 uur. Dat maakt de verplaatsing meer de moeite waard. De helft van zo’n vergadering gaat over de vragen die we krijgen. Daarnaast heeft de WIN de voorbije jaren het competentieprofiel van de verpleegkundige infectiebeheersing en de referentieverpleegkundige infectiebeheersing uitgewerkt. Ook is er onderzoek gedaan naar de perceptie van de rol van de

referentieverpleegkundige infectiebeheersing op zorgafdelingen, samen met de Franstalige en internationale collega verenigingen zoals het Royal College of Nursing in het Verenigd Koninkrijk. Dat toonde aan dat er nationaal en internationaal grote verschillen zijn. Rose Gallagher vertelt over haar samenwerking met de werkgroep WIN van het NVKVV: ‘De samenwerking van het RCN met de WIN van het NVKVV is vier jaar geleden gestart met de uitwerking van het profiel van de referentieverpleegkundige infectiebeheersing, of ‘Link Nurse Infection Control’, want er zijn best wat verschillen op het vlak van vooropleiding, vorming, functie en verantwoordelijkheden. Sommige landen vragen minder vorming, in andere landen krijgen referentieverpleegkundigen infectiebeheersing meer tijd om die functie uit te oefenen. Door over de grenzen, en over het water, heen samen te werken verruimen we onze blik en onze kennis. In onze gesprekken en samenwerking trachten we de ervaring van de mensen op het werkterrein in kaart te brengen zodat we het beste uit elk land en uit elke regio samen kunnen brengen. We werkten bijvoorbeeld een Europees competentieprofiel  voor referentieverpleegkundigen infectiebeheersing uit en brachten dat in maart 2016 op het congres van de International Federation of Infection Control (IFIC) in Wenen.

Pedro Braekeveld vervolgt: ‘Al die verpleegkundigen infectiebeheersing hebben nood aan ondersteuning, alles waar deze studiedag voor staat. Binnen twee maanden starten we alweer met de voorbereiding van de volgende studiedag Infectiebeheersing tijdens de Week in 2018. Vorig jaar organiseerden we ook een symposium over infectiebeheersing samen met onze Franstalige collega’s van de ABIHH en de artsen verenigd in de Belgian Infection Control Society (BICS). Een initiatief dat we dit najaar herhalen. We werken eveneens mee aan vormingen van het NVKVV voor de  verpleegkundige-infectiebeheersing en de referentieverpleegkundige infectiebeheersing in ziekenhuizen en in woonzorgcentra.  Die opleiding geven we niet alleen in de lokalen van het NVKVV in Brussel maar ook ter plaatse in de ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen.  We werken samen met de werkgroep verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg en de werkgroep verpleegkundigen in de thuiszorg van het NVKVV en met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en met andere partners om specifieke problemen in infectiepreventie uit te klaren. Dat alles geeft ons een druk programma maar ook veel voldoening in de resultaten die we behalen.’ De groep verpleegkundigen die zich engageert in infectiebeheersing in zorginstellingen is een vaak vergeten groep. Pedro: ‘Net daarom is de werkgroep Infectiebeheersing van het NVKVV zo belangrijk, om die groep verpleegkundigen een stem te geven en hen te ondersteunen. Dat doet de werkgroep al 34 jaar!’

Interesse?
Sluit je graag aan bij de werkgroep Infectiebeheersing of bij een werkgroep van het NVKVV?

Stuur een mailtje naar administratie@nvkvv.be of telefoneer naar 02 737 97 83.

Meer informatie over de werkgroepen vind je hier: www.nvkvv.be > NVKVV > Werkgroepen


Els Put

 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist – codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL