je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 11 oktober 2017
Eindverslag TETRA project: Naar een veiliger patiŽntenzorg
 
Aangemaakt op: 2017-10-11
Het NVKVV was een van de partners van deze studie.
De Crew Resource Management studie is een onderzoeksproject van de Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid. Het doel van dat CRM-project was het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een generiek CRM- trainingsprotocol voor niet-technische vaardigheden van zorgverleners tijdens urgenties. Organisaties binnen de acute gezondheidszorg zullen met deze generieke tool de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid kunnen verbeteren.

Binnen dit project werd er dus een CRM-protocol ontwikkeld, geredigeerd en geëvalueerd. Daartoe werd eerst een behoefteanalyse uitgevoerd bij de doelpopulatie. Binnen de behoefteanalyse werd een duidelijke nood aan verbetering van niet-technische vaardigheden onthuld bij zorgverleners die werkzaam zijn op kritieke diensten. Er blijkt een grote nood aan verbetering van teamwerk. 1 op 3 zorgverleners heeft in zijn/haar carrière een dergelijke vorm van opleiding nog nooit gekregen. De specifieke noden en de bezorgdheden die de respondenten aanduidden, werden meegenomen in de ontwikkeling van de CRM-training. Daarna werd het effect van de CRM-training op de kwaliteit van niet-technische vaardigheden geëvalueerd. Deelnemers apprecieerden de CRM-training enorm en werden zich meer bewust van het belang van niet-technische vaardigheden. 

Naast het betrekken van de gebruikersgroep en kennisoverdracht naar de partners van de CRM-studie, werd ook actief ingezet op het verder verspreiden van de opgedane kennis in dit project. Dit gebeurde aan de hand van publicaties, studiedagen en via de website www.crmstudie.be. Voorts werd ook veel geïnvesteerd in het onmiddellijk implementeren van de ervaringen rond CRM-training in het eigen onderwijs van de Karel De Grote-Hogeschool, Antwerpen en daarbuiten.

Het NVKVV was één van de partners in dit onderzoeksproject. Kenny De Cuyper, voorzitter van de werkgroep Ouderenzorg van het NVKVV, zorgmanager geriatrie AZ Nikolaas en docent verpleegkunde bij Karel de Grote Hogeschool, werkte mee aan dit onderzoek. 

Eindverslag TETRA-project (150159)
Naar een veiligere patiëntenzorg: Crew Resource Management tijdens urgenties.
Leen Roes, Sarah De Schepper, Erik Franck
Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen


Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist Ė codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL