je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 16 november 2017
Het IF-IC- sociaalakkoord werd ondertekend.
 
Aangemaakt op: 2017-11-16
Je loon in verhouding met de inhoud van je job

Reeds enkele jaren wordt er binnen de federale overheid gewerkt aan een nieuwe functieclassificatie en –differentiatie in de gezondheidszorg door het IF-IC, het Instituut voor Functieclassificatie. Hun voorstel eind 2016 naar het kabinet van Sociale zaken en Volksgezondheid werd door toedoen van de sector niet weerhouden onder meer omdat de data, die het IF-IC hanteert voor de koppeling van de verloning, niet stroken met de huidige realiteit waarin verpleegkundigen tewerkgesteld zijn. Het voorstel werd toen on-hold gezet. 

Nu is er wel een akkoord over de grote lijnen van de invoering van het nieuwe functie- en classificatiesysteem van werknemers in de algemene en universitaire ziekenhuizen, al is het nog de vraag of het classificatiemodel voor verpleegkundigen werkbaar zal zijn. In de schoot van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) zullen alvast de modaliteiten van implementatie uitgewerkt worden. Op heden is er geen akkoord voor de werknemers binnen de categorale ziekenhuizen en de woonzorgcentra, wat het NVKVV zorgen baart. 

Globaal komt er een lichte loonsverhoging in de federale en private gezondheidszorg. De verloning zal in de toekomst gebeuren op basis van jobinhoud en niet op basis van diploma en er komen extra fondsen voor de uitbouw van een tweede pensioenpijler. Hoe de effectieve uitrol er uit zal zien, hoe alles concreet toegepast gaat worden, moet nog verder bepaald. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, bevestigt: ‘Om een sociaal akkoord in de federale gezondheidszorgsectoren voor de jaren 2017 – 2020 uit te kunnen voeren, wordt vanaf 2017 in totaal 100 miljoen euro bovenop de in 2016 reeds vrijgemaakte 50 miljoen euro aangewend om IF-IC verder uit te rollen in de sector en de tweede pensioenpijler te versterken.’

Het akkoord voorziet in een stapsgewijze invoering van de functieclassificatie waarbij de nieuwe lonen op termijn gerealiseerd worden. In de komende maanden zullen alle werknemers in loondienst in de gezondheidsdiensten een IF-IC-functie krijgen. De functies zijn onderverdeeld in categorieën die beantwoorden aan de nieuwe barema’s. Alle werknemers zullen kunnen kiezen of ze wel of niet overstappen naar deze eerste fase. Nieuwe werknemers zullen meteen in de eerste fase verloond worden. Het nieuwe loonmodel betekent een verbetering voor bijna 65 % van de werknemers. 

Het NVKVV volgt het dossier op de voet op. 

Op de website van het IF-IC vind je meer informatie: www.if-ic.org 

En hier een brochure met meer uitleg: www.if-ic.org/if-ic/brochure-if-ic-2   
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL