je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 7 juni 2018
Het NVKVV zoekt een bestuurslid voor EBMPracticenet
 
Aangemaakt op: 2018-06-05
Nieuws vanuit de Raad van Bestuur van het NVKVV
Het NVKVV diende een aanvraag in en kreeg een positieve reactie om toe te treden tot de algemene vergadering van EBMPracticeNet. Om dat engagement waar te maken is de beroepsorganisatie op zoek naar een lid die dit mandaat van effectief lid of van plaatsvervangend lid van de algemene vergadering van EBMPracticeNet voor het NVKVV op wilt nemen. 

EBMPracticeNet

EBMPracticeNet is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich engageren in kwaliteit van zorg en die richtlijnen voor de Belgische gezondheidszorg ontwikkelen. Die richtlijnen vormen samen een grote kennisdatabank, de CEBAM Digital Library for Health (www.cebam.be) die richtlijnen online op een gestandaardiseerde manier aanbiedt. 

Het NVKVV geeft haar leden sinds 2014 gratis toegang tot die databank. Andere partners die zich eveneens engageren in EBMPracticeNet zijn onder meer het Federaal Kenniscentrum (KCE), Domus Medica, Farmaka, het BCFI (het Belgisch Centrum voor Farmakologische Informatie) en de FOD Volksgezondheid. Het  RIZIV financiert dit project. 

Een mandaat
Wanneer een lid als vrijwilliger een mandaat voor het NVKVV opneemt, krijgt hij volledige ondersteuning van het NVKVV. Een loon staat hier niet tegenover maar werkgevers zijn vaak bereid om het mandaat binnen de werktijden uit te laten oefenen. Heb je dus interesse om deze taak op te nemen, dan ga je best in gesprek met je leidinggevende op je werkplek. Een mandaat vraagt niet om een dagelijks engagement. Afhankelijk van de organisatie komt de opdracht neer op een wekelijks, maandelijks of tweemaandelijks overleg. Voor EBMPracticeNet is die tijdsinvestering op dit moment nog niet helemaal duidelijk, we hopen hier snel meer over te weten. 

Contact
Ben je een onderzoeker, heb je een wetenschappelijke basis en spreekt het je aan om het NVKVV bij EBMPracticeNet te vertegenwoordigen en dit mandaat op te nemen? Contacteer dan Ellen De Wandeler, algemeen coördinator van het NVKVV, met een motivatie van je engagement. Sluit hierbij ook je CV in. Je kan Ellen bereiken op e.dewandeler@nvkvv.be. Het NVKVV verwacht je mail in de loop van de maand juni. 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?