je bent hier:
Nieuws
Actueel Vlaanderen
Actueel Vlaanderen juli 2016
 
Aangemaakt op: 2016-07-21

Ervaringen op de leerwerkplaats 

Als ik dit schrijf, is het academiejaar net voorbij. Wat ik vooral onthouden heb, is dat het stageconcept ‘leerwerkplaats’ een enorme verrijking kan zijn voor een toekomstig verpleegkundige als de begeleiders over prima coachende vaardigheden beschikken, en de student een multidisciplinaire bril kan opzetten om naar de organisatie en realisatie van zorg te zien. En ook belangrijk: dat hij vooral zelf kritisch kan reflecteren.

Multidisciplinair werken blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn. Het klinkt wel trendy, maar wordt ook snel vergeten. Daarvoor is de leerwerkplaats een goede leerschool. Concreet wensten studenten op de afdeling acute geriatrie van AZ Nikolaas een verbeterproject te doen. De eet- en woonkamer werd huiselijk ingericht. Een sofa werd binnengetrokken. Een kast werd gedecoreerd. En toen plofte de eerste patiënt op de zitbank, maar kwam er niet meer uit… Waar was de ergotherapeut met een tillift en extra mankracht om de persoon uit de zetel te halen? De meerwaarde van de ergotherapeut (ook aan huis) werd meteen duidelijk. Als afsluiter van het verbeterproject stond er fruitsla en een banket op het programma. Student: ‘Moeten we dan de logopedist contacteren in functie van aangepaste consistentie(s), zodat alle patiënten kunnen mee genieten?’ Het multidisciplinair denken was geactiveerd.

De coachende skills van een begeleider zijn een belangrijke voorwaarde, ik schreef het al. Een zorgverlener in opleiding heeft immers nood aan een doortastende, constructieve en creatieve werkmethode. Studenten moeten vervolgens met zichzelf aan de slag maar kunnen ook elkaar naar een hoger niveau tillen. Op de Leerwerkplaats leren ze van elkaar hoe ze best functioneren als lid van een team, hoe ze kunnen communiceren met de patiënt en/of familie in complexe situaties, hoe de praktische organisatie van een ochtendzorg vlekkeloos kan verlopen. Toch moet ik toegeven dat het makkelijker is om hier over de Leerwerkplaats te schrijven dan hoe het in de realiteit gaat. Er is tijd voor nodig. 

Ook de periode onmiddellijk na deze stage op de Leerwerkplaats lijkt mij cruciaal. Immers, jaar na jaar worden studenten met talenten alsnog teleurgesteld omdat niet al de competenties van een professioneel verpleegkundig beroepsprofiel werden bereikt. Extra tijd zou de wonde kunnen helen. Na enkele dagen van kwaadheid, komt bezinning en vaak ook realisme om verder aan de slag te gaan. Mogelijk kan de vierjarige bachelor-opleiding hier al een meerwaarde zijn. 

Dan rest mij nog één vraag: het valt mij op dat de ene keer wordt gefocust op competentieprofielen, dan weer op functieprofielen of talentontwikkeling. Uiteindelijk merk ik dat er op die manier niet diepgaand kan worden gewerkt. Wie kan er nog aan uit? Het gaat er immers vooral om dat de student weet op welke manier hij met zichzelf aan de slag kan gaan.

Kenny De Cuyper is zorgmanager geriatrie bij AZ Nikolaas, lector bij Karel de Grote hogeschool in Antwerpen, en voorzitter van de werkgroep ouderenzorg NVKVV.
Apps vertellen patiënt hoe het met hem gaat

Deze zomer startte het UMC Utrecht drie pilots waarbij patiënten via apps bijhouden hoe het met ze gaat. Patiënt en verpleegkundige hebben contact op het moment wanneer dat nodig is. Hierdoor krijgen patiënten meer inzicht in hun gezondheid en meer eigen regie. Aan de drie pilots doen patiënten met ALS, hoge bloeddruk (hypertensie) en jeugdreuma mee. Via de apps legt de patiënt allerlei gegevens vast, zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore en algemene gesteldheid. Verschillende zorgverleners van de patiënt zijn aangesloten op de app. De patiënt blijft eigenaar van alle data en beslist zelf wie wat te zien krijgt. UZA wint E-Health award

UZA heeft de E-Health award 2016 gewonnen, met de ontwikkeling van de app Appi@Home. ‘Dat is een innovatief telemonitoring platform voor de opvolging van pijnbehandeling’, zegt ontwikkelaar en medisch directeur prof. dr. Guy Hans. ‘De patiënt krijgt een kit met medische meetinstrumenten mee naar huis die verbonden zijn met een applicatie op de smartphone. De applicatie vertelt de patiënt iedere dag wat hij moet meten. Op die manier verzamelen we objectieve data via het pijndagboek, de slaapmonitor, de saturatiemeter, de bloeddrukmeter en de fysieke activiteiten van de patiënt. Deze data worden omgezet in een rapport voor de arts. Daarnaast is het een platform waar zorgverleners gegevens kunnen verzamelen over de impact van de behandeling.’ Professor Hans ontwikkelde het platform in samenwerking met het Multidisciplinair Pijncentrum van UZA, en softwarebedrijf BeWell Innovations. De app is nog niet te koop.Ook palliatieve zorg buiten de terminale fase


Palliatieve zorg wordt verbreed en verdiept. Daarover keurden de Kamercommissie
Volksgezondheid en de plenaire Kamer eind juni een wetsvoorstel goed. 

Initiatiefnemer Els Van Hoof (CD&V): ‘Voortaan heeft iedereen in een vergevorderd stadium van een levensbedreigende ziekte recht op palliatieve zorg, ongeacht de levensverwachting. Daarnaast komt er meer aandacht voor het spiritueel en existentieel lijden. De huidige wet van 2002 legt sterk de nadruk op het fysieke leed, maar er spelen ook vragen zoals: wat gaat er gebeuren met mijn nabestaanden?’ Praktisch gezien verandert dat weinig voor de verpleegkundigen, zij worden vandaag ook al met deze vragen geconfronteerd. Alleen staat het nu wettelijk beschreven. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is tevreden met het wetsvoorstel: ‘De grote verdienste hiervan is dat het ‘palliatieve zorg’ loskoppelt van de terminale fase. Palliatieve zorg is veel meer dan zorg tijdens de drie laatste levensmaanden, patiënten kunnen er al veel vroeger nood aan hebben. En net dat maakt dit wetsvoorstel duidelijk, zowel aan de patiënten als aan de zorgverleners.’ 

Vooraleer de wet daadwerkelijk van kracht kan gaan, moeten de laatste zaken bij KB worden vastgelegd. Van Hoof: ‘Zo gaan we bijvoorbeeld een PICT (Palliative Care Indicator Tool) meetinstrument gebruiken aan de hand waarvan zorgverleners een patiënt als terminaal kunnen identificeren. Op basis daarvan kan de arts de zorgbehoefte bepalen. Daarnaast zal er een opleiding uitgewerkt worden voor verpleegkundigen en andere zorgverleners, onder meer om de werking van dat instrument toe te lichten.' Wit-Gele Kruis lanceert online gezondheidsmagazine

Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen lanceert een online gezondheidsmagazine: www.gezondthuis.be. Lezers vinden er onder meer informatie over gezondheid, en aangepaste recepten, bijvoorbeeld over voeding die een betere wondgenezing kan bewerkstelligen. ‘De bedoeling is om mensen te informeren hoe ze langer en op een gezonde manier thuis kunnen wonen’, zegt medewerker communicatie Lisa De Pelsmaeker. ‘Daarnaast willen we de diensten van het Wit-Gele Kruis voorstellen aan een breed publiek. Onze patiënten krijgen al een papieren magazine in de bus, maar met dit online magazine hopen we nog meer mensen te bereiken.’
Thomas More ontwikkelt ervaringstraject psychiatrie 

De Thomas More-hogeschool in Mechelen ontwikkelde in samenwerking met onder meer PZ Duffel een nieuw ervaringstraject waarbij studenten verpleegkunde de psychiatrische praktijk kunnen ervaren op maat van hun ontwikkeling. ‘In het eerste jaar volgen de studenten workshops en bieden ze de patiënten EHBO-lessen aan’, zegt projectverantwoordelijke Steve Potters. ‘In het tweede jaar doen ze een kennismakingsstage van drie weken. En in hun derde jaar volgen ze in totaal 18 weken stage, waarvan 9 weken in een leerzorgcentrum.’ Het voorbije academiejaar volgden drie studenten in primeur het traject. Eén van hen is Iris Lenglez. ‘Tijdens de workshops in het eerste jaar had ik het gevoel dat ik in de psychiatrische praktijk wel op mijn plaats was, dus besloot ik om het traject verder te zetten’, zegt ze. ‘We groeiden er stap voor stap in. Aanvankelijk bleef het vooral bij observeren, dan gingen we al eens de mails checken of gesprekken voeren met patiënten, en uiteindelijk namen we heel de afdeling over. Het is zeer goed meegevallen, meer nog: ik heb intussen een contract getekend bij PZ Duffel.’ Ook voor de instelling biedt de samenwerking voordelen. Hoofdverpleegkundige Tine Maes: ‘Wij kunnen op deze manier inzetten op de combinatie van klinische zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De studenten maken immers ook hun bachelorproef op maat van de afdeling. Bovendien leren we hen heel goed kennen, en krijgen we – als ze besluiten om bij ons aan de slag te gaan, zoals Iris – van bij aanvang een volwaardige collega, die al volledig is ingewerkt.’Studenten verpleeg- en vroedkunde krijgen innovatief campusziekenhuis 

Vanaf komend academiejaar biedt de Karel de Grote Hogeschool (KdG) haar studenten verpleeg- en vroedkunde een volwaardige werkomgeving aan op de campus. ‘Net als in een ziekenhuis zijn er arbeidsverloskamers, een neonatale afdeling, een pediatrische zone, een consultatieruimte, enzovoort’, zegt opleidingshoofd verpleegkunde Ann Cleerbout. ‘Daarnaast richten we een deel van de ruimte in als thuisomgeving. Daar kunnen studenten thuisbevallingen en huisbezoeken simuleren.’ KdG ging voor het skillslab een samenwerking aan met GZA Ziekenhuizen. Algemeen directeur Willeke Dijkhoffz: ‘We waren al langer op zoek naar een methode om onze medewerkers via een skillslab continu bij te scholen. Vanuit dit opzicht kwam deze opportuniteit als geroepen.’ Ook voor de studenten is de samenwerking een voordeel, zegt Ann Cleerbout: ‘Zo wordt het lab echt een plaats waar studenten en professionals elkaar ontmoeten.’Wit-Gele Kruis bezoekt Roemeense collega’s

Begin juni vond een nieuwe ontmoeting plaats tussen het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en Crucea Alb-Galbena, de Roemeense tegenhanger. Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen: ‘Onze samenwerking is ontstaan in 1989, na de val van het communistisch regime van Ceausescu. De Vlaamse Overheid vroeg ons toen om in Roemenië een systeem van thuisverpleging uit te bouwen. Intussen zijn er diensten voor thuisverpleging in verschillende Roemeense steden, en is er een Roemeense ‘RIZIV’-nomenclatuur voor thuisverpleging. Om het project op te volgen gaan we nog ieder jaar op werkbezoek, waarbij we de financiële, organisatorische en bestuurlijke werking van de Crucea Alb-Galbena-filialen evalueren en bijsturen. We geven bijvoorbeeld advies over het vergroten van het lokale netwerk, en ondersteuning bij de contacten met nationale en lokale verantwoordelijken uit de politiek of uit bijvoorbeeld de ziekteverzekering en ziekenhuizen.’ Nieuwe aanpak vermindert katheterinfecties

Door meer tijd en aandacht te besteden aan katheterzorg in ziekenhuizen, is het aantal katheterinfecties flink terug te dringen. Dat blijkt uit grootschalig Amerikaans onderzoek, waar ruim 600 ziekenhuizen bij betrokken waren.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een combinatie van maatregelen de beste resultaten geeft. Die bestonden onder andere uit een dagelijkse evaluatie van de noodzaak van een verblijfskatheter, aandacht voor de juiste steriele inbreng en verzorging en het gebruik van alternatieven, zoals intermitterend katheteriseren. Daarnaast rapporteerden de deelnemende afdelingen cijfers over urineweginfecties, kathetergebruik en kennishiaten. Tevens ontvingen artsen en verpleegkundigen feedback over kathetergebruik en ontvingen ze bijscholing op maat en en voorlichtingsmateriaal.

De onderzoekers implementeerden het preventieprogramma op 926 afdelingen, zowel ic's als algemene verpleegafdelingen over een periode van anderhalf jaar. Op verpleegafdelingen verminderde het aantal infecties hierdoor van 2,3 naar 1,5 infecties per 1000 katheterdagen maar op ic's had het preventieprogramma geen effect. Dat komt waarschijnlijk omdat er op een ic sneller gehandeld moet worden, denken de onderzoekers.


Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Hoofdverpleegkundige (m/v)
Het Wit-Gele-Kruis Vlaams-Brabant
Stafmedewerker Verpleegkunde
NVKVV vzw - Brussel
Hoofdverpleegkundige (m/v)
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw - Afdeling Liedekerke
Pediatrisch Verpleegkundige (m/v)
Inkendaal Revalidatieziekenhuis
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove