je bent hier:
Nieuws
Actueel Vlaanderen september
 
Aangemaakt op: 2016-09-08

Observeren kan beter

Vorige week hadden we IDP-vorming. Dat staat voor het Individueel Denk Proces. Deze manier van denken gebruiken we bij de patiëntbespreking of wanneer we onze patiëntendossiers vervolledigen in het EVD (elektronisch verpleegdossier). We observeren volgens de gezondheidspatronen van Gordon, maar met IDP gaan we nog iets verder. We bekijken de totale situatie van de patiënt: is er extra hulp nodig, zoals van gezinshulp? Moeten wij hen contacteren of kan iemand van de familie dat opnemen? Is de administratie in orde van de premie‘s waarvoor de cliënt eventueel in aanmerking komt, wachtlijst wzc,…
Bij dat laatste binnen het EVD knelt vaak het schoentje. We noteren wel algemene info, zoals de Katz-score voor de ADL, maar voegen nog te weinig gerichte observaties in om zo’n Katz-score te staven. We moeten juist een totaalbeeld proberen schetsen van de situatie van de patiënt. Niet enkel op lichamelijk en/of geestelijk vlak maar ook hoe hun gezinssituatie en functioneren is. Zodat de controlerende verpleegkundige van het Riziv een duidelijk beeld heeft van de situatie thuis.
Het gebeurt dat patiënten afgekeurd worden omdat verpleegkundigen die controles uitvoeren op vraag van de adviserend geneesheer van de mutualiteit het niet eens zijn met de score die de (wijk)verpleegkundige ingevuld heeft. Bij nazicht door de interne begeleider van het Riziv en de patiëntenbespreking van de organisatie waarin ik werk, blijkt dat de wijkverpleegkundige veel informatie heeft, maar dat dit te weinig en onvoldoende gemotiveerd terug te vinden is in het EVD. Dit is echt een aandachtspunt voor ons.
Verstoppen we ons niet teveel achter excuses, vraag ik me af. ‘Geen tijd’ is het meest gehoorde excuus. Ook ik durf me daarachter verstoppen en vaak is het gewoon waar. Of je denkt dat je collega het wel zal doen (‘zij kan dit beter verwoorden’), of je gaat er vanuit dat een ander de observaties al ingevuld heeft of dat iedereen de situatie daar toch wel kent.
Er is ook een andere kant: wanneer een verpleegkundige vanuit het Riziv langsgaat bij een patiënt doet de patiënt zich meestal beter voor dan hij is. Bij een eerste gesprek met een vreemde ga je er niet direct voor uitkomen dat er een incontinentieprobleem is, dat je vaak zo kortademig bent dat je amper aan zelfzorg toekomt of dat je eenzaam bent en er weinig entourage beschikbaar is.
Maar dit zijn tegelijkertijd voorbeelden van het belang van goede observaties. De patiënt heeft recht op een waarheidsgetrouwe score die zijn noden dekt en dat is onze taak toch of niet?

Kathleen Merckx is geriatrisch verpleegkundige, vast wijkverpleegkundige, stagementor en lid van de werkgroep geriatrie bij het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.
Autorijden na nachtdienst gevaarlijker dan gedacht
Na een nachtdienst valt bijna 20 procent van de verpleegkundigen wel eens in slaap in de auto. Dat blijkt uit een poll die Nursing.nl zopas plaatste op haar site. Ruim 600 bezoekers van de site reageerden op de vraag ‘Ben jij na een nachtdienst wel eens in slaap gevallen in de auto?’ Slechts 12% zei geen moeite te hebben om wakker te blijven. 67% moest wel eens moeite doen om wakker te blijven en 18% zei wel eens echt in slaap gevallen te zijn. Zeventien mensen gaven aan dat ze hierdoor zelfs een ongeluk hadden gehad. Nursing plaatste de poll naar aanleiding van een peiling onder 1100 Britse artsen, waarover de Britse krant The Guardian 

eind juli rapporteerde. Uit die peiling bleek dat twee op de vijf artsen wel eens in de auto in slaap was gevallen na een nachtdienst.
‘Handhygiëne bij verpleegkundigen blijft aandachtspunt’

Liefst 99 % van de verpleegkundigen internistische zorg in de Vlaamse ziekenhuizen houdt er een goede handhygiëne op na. Dat blijkt uit een rapport van de Zorginspectie dat in juli is gepubliceerd. 

De inspecteurs gingen vorig jaar onaangekondigd langs in de ziekenhuizen en controleerden de medewerkers op het dragen van ringen, armbanden en polshorloges, kledij met korte mouwen en propere nagels. Bij de artsen hield 91 % zich aan de voorschriften. Op het eerste gezicht uitstekende cijfers, maar enige nuance is op haar plaats. ‘Met 1.482 geobserveerde verpleegkundigen is de steekproef beperkt’, zegt Guido Demaiter, verpleegkundig ziekenhuishygiënist in het AZ Groeninge in Kortrijk en ondervoorzitter van de werkgroep Infectiebeheersing van het NVKVV. ‘Ook dat de inspectie onaangekondigd was, is relatief. De inspecteurs melden zich onaangekondigd aan in het ziekenhuis, maar door het interne telefoonsysteem weten de medewerkers op de werkvloer onmiddellijk dat de inspectie onderweg is. Dat leidt onvermijdelijk tot corrigerend gedrag.’

Demaiter noemt de cijfers van het Vlaams Indicatorenproject (VIP, www.zorgkwaliteit.be) realistischer. ‘Daar is sprake van minimaal 300 observaties per ziekenhuis: 150 door een interne en 150 door een externe audit’, zegt hij. ‘Uit statistieken uit 2014 blijkt dat gemiddeld 83,5 % van de artsen en verpleegkundigen zich aan de regels rond handhygiëne houdt, een stuk minder dan bij de Zorginspectie dus. Deelname aan het VIP is echter niet verplicht en een aantal ziekenhuizen wil zijn cijfers niet publiceren.’ Dit najaar start een zevende nationale handhygiënecampagne.

www.zorginspectie.be‘Beter communiceren bij opname of ontslag is nodig’

De communicatie naar patiënten die opgenomen of ontslagen worden in het ziekenhuis, is voor verbetering vatbaar. Dat zegt de Zorginspectie na een onaangekondigde controle in de Vlaamse ziekenhuizen. Zo’n 20 % van de bevraagde patiënten kon zich over één of meerdere basisonderwerpen geen informatie herinneren. De inspecteurs trokken vorig jaar naar de ziekenhuizen en vroegen patiënten voor hun opname in het dagziekenhuis wat hun te wachten stond tijdens hun behandeling of onderzoek, hoe ze daarop voorbereid werden, hoe ze zich daarna konden verplaatsen en hoelang de herstelperiode zou duren. Patiënten die op het punt stonden naar huis te vertrekken, kregen de vraag of ze geïnformeerd werden over pijn, wie te contacteren bij problemen, hun medicatieschema en een eventuele vervolgafspraak. Eén op de vijf patiënten kon minstens één vraag niet beantwoorden, wat de Zorginspectie aan de alarmbel doet trekken. Vraag is wel of de cijfers voldoende representatief zijn: de inspecteurs ondervroegen 334 patiënten bij opname en 383 patiënten bij ontslag in 55 ziekenhuizen, goed voor een respectief gemiddelde van 6 en 7 patiënten. In sommige ziekenhuizen nam maar één respondent deel.
Brexit heeft (voorlopig) geen gevolgen voor verpleegkundigen

De Brexit heeft voorlopig geen gevolgen voor Vlaamse verpleegkundigen die in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken. Dat zegt de FOD Buitenlandse Zaken. ‘We weten nog niet wat de Brexit op lange termijn betekent voor Belgen in het Verenigd Koninkrijk’, klinkt het. ‘Alles hangt af van de onderhandelingen met de EU en de nieuwe onderlinge relaties. Het Verenigd Koninkrijk heeft op dit moment nog niet formeel gezegd dat het de EU wil verlaten. Voorlopig blijft alles dus zoals het is, maar later kunnen de wetten en regels natuurlijk veranderen. Hetzelfde geldt trouwens voor Britten die in de EU wonen.’

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen
SILVA medical vzw - Brussel
Verpleegkundige Operatiekwartier
Sint-Elisabeth Zottegem
Vacature Verpleegkundigen
DVC Sint-Jozef - Antwerpen
Stafmedewerker Verpleegkunde
NVKVV vzw - Brussel
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove