je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 17 november 2016
RIZIV-besparingen binnen de gezondheidszorg
 
Aangemaakt op: 2016-11-15
Impact voor de thuisverpleegkundigen en daarbuiten
Het voorstel van de regering voor het budget voor 2017 voor de ziekteverzekering werd in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Raad van het RIZIV. De discussies en speculaties over het budget 2017 voor de ziekteverzekering, en de daarvan deel uitmakende besparingen, zijn hiermee afgesloten.
 
Vanuit zowat alle sectoren én vanuit de mutualiteiten waren er zeer ontgoochelde opmerkingen over dat budget en over de lange lijst met extra besparingen. Vooral de extra inhouding op de honoraria bij alle sectoren zet kwaad bloed. Onder meer de artsen, apothekers en de ziekenhuizen worden deze keer het hardst getroffen in de besparingen. De sector thuisverpleging wordt enigszins ontzien in de ‘harde besparingen’ en krijgt geen extra besparingen opgelegd buiten deze die worden opgelegd aan alle sectoren, zijnde de extra inhouding op de honoraria.  

Thuiszorg 

Het NVKVV heeft de stem van de sector thuisverpleging kritisch maar tevens constructief laten horen via haar mandaat binnen de Algemene Raad, binnen het Verzekeringscomité en de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen van het RIZIV: “Met de bevestiging van de eerder meegedeelde besparingsplannen willen wij er enerzijds op wijzen dat de extra inhouding op de honoraria  voor alle sectoren, meer bepaald voor zowel de zelfstandige thuisverpleegkundigen als voor de diensten voor thuisverpleging met loontrekkende medewerkers, zwaar valt. De sector van de thuisverpleegkundigen wordt hierdoor voor een vierde keer op rij geconfronteerd met extra besparingen. De grens is ons inziens meer dan bereikt. Temeer omdat door de overheid reeds tal van maatregelen werden opgelegd inzake administratieve bewijslast die telkens gepaard gingen met extra kosten en extra inspanningen voor de thuisverpleegkundigen zoals het verpleegkundig dossier en straks het systematisch inlezen van de e-ID.  Dat alles gaat ook gepaard met extra investeringen in ICT, zowel qua software als hardware. 
 
Anderzijds beseffen wij ten volle dat onze sector zich solidair moet gedragen en dat de moeilijke budgettaire problemen dienen opgelost te worden door alle sectoren hierbij te betrekken. De sector hoopt evenwel de mogelijkheden te kunnen vrijwaren om in 2017 en de komende jaren de eigen nomenclatuur en de wijzigende rol voor de thuisverpleegkundige waar nodig te kunnen vernieuwen. Het betreft een verdere oefening in doelmatige besteding van de beschikbare middelen, maar binnen een segment van de zorg waar door de vergrijzing en de stijgende vraag naar professionele hulp door een goedopgeleide thuisverpleegkundige, steeds meer complexe hulpvragen worden vastgesteld. Dit zal niet volledig binnen het huidig beschikbaar gestelde budget kunnen blijven gebeuren. In die zin vragen we aan de Beleidscel van minister M. De Block om met de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen en de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen het concrete toekomstplan voor de sector uit te tekenen, een plan dat de kwaliteit van zorg vanuit een geïntegreerde visie op de patiënt ten goede komt.” 


Andere sectoren

Naast de thuisverpleegkundigen en zorgkundigen in de sector thuisverpleging worden vermoedelijk ook verpleegkundigen en zorgkundigen in de diverse sectoren waarin extra besparingen in 2017 en in de volgende jaren door de regering opgelegd worden, direct of indirect getroffen.  In de globale aanpak van minister M. De Block voor de gezondheidszorg in België dient zeker rekening gehouden te worden met de besluiten van de internationale RN4CAST-studie die stelt dat overlijdens rechtstreeks gecorreleerd zijn met het staffingsniveau en het beschikbare opleidingsniveau van de verpleegkundigen, en waarin zelfs wordt vermeld dat de verpleegkundigen in België reeds meer dan onderbetaald zijn.

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundige - Dienst neurologie
UZ Leuven Campus Gasthuisberg
Hoofdverpleegkundige K-Delta (M/V), doelgroep kinderen/jongeren
Medisch Centrum St.-Jozef - Bilzen
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove
Hoofdverpleegkundige (m/v)
Kliniek Sint-Jan