je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 15 december 2016
De werkgroep Medische Beeldvorming van het NVKVV
 
Aangemaakt op: 2016-12-13
De twee infoavonden van de nieuwe werkgroep Medische Beeldvorming werden erg positief onthaald.

Door een interne communicatiefout werd de niet-gevalideerde versie van dit artikel op de website van het NVKVV geplaatst. Door het attente oog van onze lezers hebben we deze fout onmiddellijk kunnen corrigeren. Waarvoor dank! Onze oprechte excuses voor deze fout. Het NVKVV wil duidelijk stellen dat de werkgroep verpleegkundigen medische beeldvorming NVKVV geen enkele verantwoordelijkheid draagt in de publicatie van de niet-gevalideerde versie van dit artikel en dat dit eerste artikel niet representatief is aan de doelstellingen en visie van de werkgroep verpleegkundigen medische beeldvorming NVKVV.

 

Het NVKVV ondersteunt de meerwaarde van de combinatie van verpleegkundigen en technologen op het werkveld en onderschrijft dat de werkgroep verpleegkundigen MB NVKVV zich constructief heeft opgesteld naar de beroepsgroepen op dienst medische beeldvorming.

Het NVKVV heeft dit ook zo gecommuniceerd aan VMBV (beroepsvereniging van medische beeldvormers). Hier kunt u het juiste en enige artikel lezen.

 

(Adjunct)-hoofdverpleegkundigen van afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in Vlaanderen startten vorig jaar binnen het NVKVV met een nieuwe werkgroep: de werkgroep Medische Beeldvorming. Zij willen alle verpleegkundigen vertegenwoordigen die tewerkgesteld zijn op dergelijke diensten in Vlaanderen en in Brussel. De voorbije maand organiseerden ze twee avondmeetings in Gent en Antwerpen om collega (adjunct)-hoofdverpleegkundigen uit hun doelgroep te ontmoeten, te informeren en te bevragen over knelpunten in hun job. Er waren 51 deelnemers waarvan 9 (adjunct)hoofdverpleegkundigen uit 3 universitaire instellingen en 42 (adjunct)hoofdverpleegkundigen uit 28 regionale of algemene ziekenhuizen.

De avonden startten met uitleg over de doelstellingen en de werking van de werkgroep en van het NVKVV. Dirk Dhont, hoofdverpleegkundige Medische Beeldvorming van het AZ Jan Palfijnziekenhuis in Gent was één van de deelnemers. Hij vertelt: ‘Ik ben erg blij met de opzet van de werkgroep om verpleegkundigen in de medische beeldvorming bij elkaar te brengen, knelpunten in kaart te brengen, te informeren over de opleidingen over ons werkveld in Vlaanderen en in de toekomst en aan een specifieke opleiding te werken. Vooral het informeren over opleidingsinitiatieven is nodig want verpleegkundigen hebben weinig technische scholing in hun basisopleiding gehad. Zij hebben bijscholing om met de nieuwere toestellen en technieken te kunnen werken echt nodig. De medische beeldvormers, technologen met een opleiding Medische Beeldvorming, zijn sterk op het technologische vlak maar hebben geen patiëntgerichte attitude of vaardigheden. We zien de laatste jaren een vermeerdering van medisch beeldvormers op onze diensten, waardoor het aandeel verpleegkundigen automatisch daalt. Samen die opleiding kenbaar maken en mee organiseren, is dus een erg goed idee.’

Nadien gaf advocaat Jan Vande Moortel uitleg bij juridische topics op een afdeling Medische Beeldvorming, een onderwerp waarvoor veel interesse was. Dirk Dhont: ‘Een van de topics die nog beter moet uitgeklaard worden, is de vraag of de technologen op een afdeling Medische Beeldvorming tijdens wachtdiensten of avonddiensten verpleegkundige handelingen mogen stellen. Ook voor eenvoudige verpleegkundige handelingen zijn zij niet opgeleid. Daarenboven zijn verpleegkundige handelingen beschermd en mogen zij die ook niet uitvoeren. Een goede combinatie van verpleegkundigen en technologen is daarom ideaal, waarbij elk kennis heeft van de sterktes van de ander en elk ook inzicht heeft in elkaars taken. Beide beroepsgroepen vullen elkaar mooi aan, ze zouden nog verder naar elkaar kunnen toegroeien.’ 

Bij het afronden van de avonden, kwamen verschillende onderwerpen naar voor om tijdens volgende informatieavonden uit te werken zoals communicatie met en uniformiteit tussen verschillende ziekenhuizen, aanpassing van de wetgeving, informed consent, radioprotectie werknemers, kwaliteitsbewaking van digitale platforms….

De werkgroep Medische Beeldvorming houdt je op de hoogte van haar verdere werking op haar webpagina
 

 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundige - Dienst neurologie
UZ Leuven Campus Gasthuisberg
Hoofdverpleegkundige K-Delta (M/V), doelgroep kinderen/jongeren
Medisch Centrum St.-Jozef - Bilzen
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove
Hoofdverpleegkundige (m/v)
Kliniek Sint-Jan