je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 16 maart 2017
Interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijn
 
Aangemaakt op: 2017-03-16
Een rapport van de Federatie vrije beroepen
In haar rapport ‘Interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg’ brengt de Federatie Vrije beroepen vzw verslag van haar onderzoek waarbij ze de bestaande interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg in kaart bracht. Ze geeft een overzicht van de voordelen en obstakels in die samenwerking en licht er de nood aan samenwerken toe. Daarnaast doet de Federatie 10 aanbevelingen voor een betere multi- en interdisciplinaire samenwerking. 

De 10 aanbevelingen zijn: 
  1. Meerdere vormen van samenwerken bestaan naast elkaar
  2. Vertrekken van de hulpvraag van de patiënt
  3. Een elektronisch patiëntendossier delen
  4. Een voldoende dekkend basishonorarium voorzien
  5. Opleiding tot en over interdisciplinair samenwerken uitwerken
  6. De organisatie en de samenwerking financiëel ondersteunen 
  7. Samenwerkingsverbanden vorm geven door tools beschikbaar te stellen
  8. De concrete samenwerking juridisch vertalen 
  9. Btw-vrijstelling voorzien voor kostendelende verenigingen
  10. Samenwerkingsverbanden in kaart brengen
Het NVKVV werkte mee aan dit onderzoek en aan het formuleren van de aanbevelingen. Het onderzoek kadert in werk dat verricht werd voor de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.  

Hier vind je het rapport ‘Interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg’ van de Federatie Vrije beroepen vzw 

Meer over de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg lees je hier
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL