je bent hier:
NIEUWS
NVKVV 22 juni 2017
Richtlijnen fixatie in de thuiszorg
 
Aangemaakt op: 2017-06-21
Richtlijnen met input vanuit het NVKVV
Fixeren geldt als vrijheidsberoving en is in principe strafbaar, ook voor verpleegkundigen. Wanneer mag het dan wel? De nieuwe richtlijn ‘Streven naar een fixatiearme thuiszorg’ die vorig jaar ontwikkeld werd door het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en het Academische Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde van de KULeuven, helpt bij het nemen van beslissingen over fysieke fixatie door thuisverpleegkundigen, zorgkundigen en mantelzorgers. Ze bepaalt onder welke voorwaarden en omstandigheden je die mag toepassen. Fixatie is altijd een laatste redmiddel, dat van korte duur moet zijn, een goede opvolging vraagt en onder voldoende supervisie moet worden uitgevoerd, anders is er sprake van vrijheidsberoving en dat is strafbaar.

Kristien Scheepmans, lid van het NVKVV, verpleegkundig stafmedewerker van het Wit-Gele Kruis en verbonden aan het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde van de KULeuven, was hoofdauteur van deze richtlijn. Ze wendde haar expertise aan voor de heldere casussen in het artikel ‘Fixatie juridisch bekeken’ in het tijdschrift Nursing. Daarin merk je dat observeren, informeren, rapporteren en overleg belangrijke stappen zijn voor je fixatie start. Fixatie is ook altijd een maatregel van korte duur die je zo snel mogelijk weer afbouwt.

Ondertussen loopt het onderzoeksproject “Ontwikkeling en evaluatie van een multicomponent programma voor de implementatie van de praktijkrichtlijn ‘Streven naar een fixatiearme thuisomgeving’” aan het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde van de KULeuven, een project dat goedgekeurd en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid. Hier werkt Sara Vandervelde, stafmedewerker van het NVKVV actief aan mee: de vertaling van richtlijnen naar de praktijk in brede zin, is één van de prioriteiten van het NVKVV.

Lees meer in:
• Streven naar een fixatiearme thuiszorg. Praktijkrichtlijn. Acco, Leuven, 2016
• Fixatie juridisch bekeken, Nursing juni 2017, p. 8 – 11.
• Kans op vallen?, Nursing januari 2017, p. 10-12.
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Verpleegkundige - Digestieve oncologie - E 442
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL
Verpleegkundige Centrale Mobiele Equipe
UZ Gent
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove