je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 14 september 2017
Verpleegkundig specialisten in Vlaanderen
 
Aangemaakt op: 2017-09-13
Het Tijdschrift voor Geneeskunde publiceert resultaten van onderzoek naar hun functie-inhoud.

In Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen werken verschillende verpleegkundig specialisten. Maar welk is hun taakinhoud? Hoe worden ze ingezet? Een onderzoek naar hun functie-inhoud resulteerde in een artikel in het Tijdschrift voor Geneeskunde en kan een bijdrage leveren om een gegronde discussie te voeren over functiedifferentiatie en taakherschikking in de zorg. De resultaten van dit onderzoek geven andere zorgverleners, onder wie artsen en beleidsmakers, zicht op de huidige functie van de verpleegkundig specialist.

In het onderzoek, uitgevoerd door het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent, werd de functie-inhoud van 58 verpleegkundig specialisten in Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen in kaart gebracht door middel van een gevalideerde vragenlijst. Het onderzoek toont aan dat verpleegkundig specialisten aan de rollen van 'advanced practice nursing' (APN) volgens Hamric beantwoorden en in belangrijke mate bijdragen tot het bevorderen van een kwaliteitsvolle en 'evidence-based' patiëntenzorg.

Dat bewerkstelligen ze door het aanbieden van verpleegkundige spreekuren, het geven van opleidingen en coaching aan verpleegkundigen, het initiëren en begeleiden van kwaliteitsprojecten, het meewerken aan het zorgbeleid, het uitvoeren van onderzoek en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Leidinggevenden en artsen hebben daarbij een voorname rol in het creëren en faciliteren van voldoende groeikansen om de verpleegkundig specialisten volledig tot hun recht te laten komen.

Verpleegkundig specialisten in Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen: hun functie-inhoud
A. Van Hecke, D. Beeckman, S. Verhaeghe, E. Decoene
Tijdschr. voor Geneeskunde, 73, nr. 17, 2017

 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Verpleegkundige - Digestieve oncologie - E 442
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL
Verpleegkundige Centrale Mobiele Equipe
UZ Gent
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove