je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 11 oktober 2017
Wie doet mee? Een studie naar zorginfecties in de thuiszorg
 
Aangemaakt op: 2017-10-10
Een organisatie van de werkgroep Infectiebeheersing in de thuiszorg van het NVKVV
  

Er is een duidelijk gebrek aan studies over de prevalentie van infecties in de (Belgische) thuiszorg,  evenals aan preventieve maatregelen waarop degelijke richtlijnen gebaseerd kunnen worden. De bestaande richtlijnen zijn immers vaak specifiek voor een ziekenhuissetting opgesteld, wat de vertaling naar de thuissetting bemoeilijkt. Tegelijk wint infectiepreventie en –beheer aan belang in het kader van accreditatie, kostenefficiënte en kwaliteitsvolle zorgverlening.

Het werkveld zelf heeft ook nood aan wetenschappelijk onderbouwde informatie en procedures over infectiepreventie in de thuiszorg. Sinds december 2016 is daarom binnen het NVKVV het initiatief genomen om een ad hoc werkgroep Infectiebeheersing in de thuiszorg op te richten met afgevaardigden vanuit het NVKVV, diensten voor thuisverpleging, zelfstandige thuisverpleegkundigen, ziekenhuizen, WIV en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De adviesvragen die worden gesteld aan de werkgroep infectiepreventie in de thuiszorg rond o.a. schortgebruik, handhygiëne, surveillance en medisch afval duiden het belang van deze informatie over infectiepreventie in de thuiszorg. 

Met de werkgroep willen we kennis en expertise over infectiepreventie in de thuiszorg bundelen, zodat we aanbevelingen kunnen uitwerken. Daarom willen we een verkennende studie uitvoeren naar zorginfecties in de thuiszorg: 
om de kwaliteit van zorg in kader van infectiepreventie en -beheersing, de zorgzwaarte en levensstandaard van patiënten in de thuiszorg in kaart te 
brengen;
om een eerste correct beeld te schetsen van de prevalentie en de verschillende types en soorten zorginfecties in de thuissetting.

Deze studie werd de voorbije zomer ingediend bij de onderzoeksoproep van het Federale Kenniscentrum (KCE), maar werd niet weerhouden. Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen neemt daarom het initiatief om het onderzoek uit te voeren in samenwerking met de ad hoc werkgroep Infectiebeheersing van het NVKVV.  De studie is een puntprevalentiestudie bij de Vlaamse thuiswonende patiënt die thuisverpleging ontvangt. Dat houdt in dat we de zorgzwaarte en het aantal infectieziekten bij een bepaald aantal patiënten onderzoeken. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke studie de mogelijkheid biedt om met duidelijke resultaten een beroep te doen op hogere instanties met de dringende vraag om richtlijnen, adviezen en aanbevelingen uit te werken voor de thuisverpleegkundige sector. 

Doe mee
Welke dienst voor thuisverpleging en welke zelfstandige thuisverpleegkundige heeft interesse om aan deze studie mee te werken? Laat van je horen en neem contact op met Irina Dumitrescu, voorzitter van de werkgroep infectiebeheersing in de thuiszorg NVKVV en verpleegkundig stafmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen via Irina.Dumitrescu@vlaanderen.wgk.be voor 16 oktober. 
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Verpleegkundige - Digestieve oncologie - E 442
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL
Verpleegkundige Centrale Mobiele Equipe
UZ Gent
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove