je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 16 november 2017
Beleidsnota’s vanuit Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn
 
Aangemaakt op: 2017-11-14
De ministers De Block, Crevits en Vandeurzen hebben hun beleidsnota’s voorgesteld.
Verschillende ministers stelden de voorbije maand hun beleidsnota’s voor: Maggie De Block, federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Hilde Crevits, Vlaams ministers van Onderwijs en haar collega Jo Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een beleidsnota omvat de strategische keuzes die een minister maakt voor een volgende regeerperiode. In hun beleidsnota’s zeggen ze allen de verpleegkunde, de opleiding tot verpleegkundige, de functiedifferentiatie en andere zorggerelateerde onderwerpen op de voet te volgen en te bespreken met hun collega ministers. 

Over de opleiding tot verpleegkundige is het enkel minister Hilde Crevits die een duidelijk standpunt inneemt over tot verpleegkundige. De ministers Vandeurzen en De Block doen dat minder al geven ze aan dat op te volgen. Minister Crevits geeft mee: ‘Ik maakte de voorstellen uit de taskforce ‘contractstage’ over aan mijn federale collega bevoegd voor Volksgezondheid. Op mijn voorstel maakte de Vlaamse Regering een standpunt over de toekomst van de HBO5-opleiding 
verpleegkunde over aan de federale regering. Hierin streef ik naar een heldere functiedifferentiatie voor de beide verpleegkunde-opleidingen zodat de huidige leerladder kan behouden blijven.’ 

Voor 2017 – 2018 staan voor minister Crevits de volgende acties op het programma: ‘Samen met de betrokken sectoren en de overheden volg ik de modaliteiten op van de contractstage in de bacheloropleiding verpleegkunde. Daarnaast wil ik ook aandacht voor voldoende stageplaatsen in alle zorgopleidingen. Ik volg de federale ontwikkelingen in de hervorming van de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen op. Hierbij verdedig ik het standpunt dat de huidige leerladder behouden blijft met zorgkundigen op niveau 4, HBO5 verpleegkundigen op niveau 5 en algemeen verpleegkundigen op niveau 6. In afwachting van de verankering van een eigenstandig profiel van verpleegkundige op niveau 5 in de federale wetgeving, rekening houdend met de Europese context, behoudt Vlaanderen de HBO5-opleiding verpleegkunde zoals die op vandaag bestaat.’

Over functiedifferentiatie verzekert minister Maggie De Block dat: ‘De functiedifferentiatie binnen het verpleegkundig zorgdomein onder de loep genomen wordt. Er loopt een adviesprocedure naar enerzijds een taak- en bevoegdheidsuitbreiding van de zorgkundige en anderzijds een herziening van de verpleegkundige specialisaties. De rol een ‘advanced nurse practitioner’ binnen het verpleegkundig zorgdomein wordt tevens onderzocht.'

Het NVKVV volgt al deze evoluties van dichtbij op. Ellen De Wandeler: ’Het NVKVV werkt actief mee in de werkgroep Zorgkundigen en de werkgroep Gespecialiseerde verpleegkundigen van de Federale Raad voor Verpleegkunde die begin november werden opgestart na de adviesvraag van minister De Block. We zijn tevreden dat deze onderwerpen door de bevoegde ministers 
besproken worden en we hopen op duidelijke afspraken en conclusies in de toekomst. We blijven deze materies communiceren naar onze leden en hun belangen bij de overheden onder de aandacht brengen.

Meer informatie
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist – codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL