je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 16 november 2017
Regionale zorgzones in Vlaanderen
 
Aangemaakt op: 2017-11-14
Programma reorganisatie eerstelijnszorg

De beslissing om Vlaanderen in te delen in regionale zorgzones is reeds enige tijd een feit. Die kadert in de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg die Vlaanderen wilt doorvoeren. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief in de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Een van de aanbevelingen in dit nieuwe concept is dat patiënten doorverwezen moeten worden naar zorgverleners met expertise. Zorgzones zetten in op de continuïteit van zorg voor de patiënt en op een multidisciplinaire samenwerking tussen ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg. Voor de zomer 2018 volgt meer informatie over hoe die zorgzones er uit zullen zien zodat de Zorgraden eind 2019 kunnen starten met hun werking. 

Hierbij het programma van deze reorganisatie van de eerstelijnszorg. 

In juni 2016 heeft het NVKVV samen met de beroepsorganisatie voor artsen, apothekers, kinesisten, diëtisten, ergotherapeuten, tandartsen, psychologen, seksuologen en podologen, aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen, gewerkt aan een nota die duidelijk de basisprincipes omtrent de interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg omschrijft.  De uitgangspunten van deze nota kunnen mee als basis worden gebruikt bij de uitrol van de regionale zones in Vlaanderen. 

Rapport van de Federatie Vrije Beroepen over interdisciplinaire samenwerking.

Wat is de opdracht van de regionale zorgzone?
Enkele voorbeelden: 
- het overleg met gespecialiseerde zorg waar de expertise en de
incidentie te laag is om op te nemen in de eerstelijnszone
- het samenbrengen van de huidige opdrachten rond preventie,
palliatie, dementie en overleg rond geestelijke 
gezondheidszorg telkens binnen eenzelfde geografisch
afgebakende regionale zone. 
- het geven van ondersteuning bij levenseindezorg in de
woonzorgcentra 
- het behandelen van problemen, knelpunten of drempels die door de 
eerstelijnszone worden gesignaleerd en waarvoor geen oplossing 
op dat niveau kan gevonden worden.

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL