je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 16 november 2017
Europa stemt de bachelor en master opleiding verpleegkunde op elkaar af
 
Aangemaakt op: 2017-11-14
Europa ontwikkelt sets van beroepsspecifieke competenties voor bachelor en master verpleegkundigen.
Europa startte in 2000 met het Tuning Educational Structures in Europe  (Tuning) project.  Dat wil de uitgangspunten van het Bologna-proces en de strategie van Lissabon binnen het Hoger Onderwijs concretiseren. Het project wil de kwaliteit van de BAMA programma’s in Europa (her)ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren. Afstemming van programma’s om student- en docent meer mobiliteit en betere mogelijkheden te bieden, is daarbij het uitgangspunt, niet het uniformiseren van diploma’s of Europese curricula. 

Momenteel participeert verpleegkunde in dit project na de studies geneeskunde, natuurkunde, geschiedenis, sociale wetenschappen… Een Subject Area Group (SAG) Nursing werd uit 13 universiteiten/hogescholen uit 13 EU landen samengesteld. In een eerste fase, tussen 2003 en 2009, heeft de SAG Nursing generieke bachelor competenties en een set beroepspecifieke competenties voor verpleegkunde beschreven voor het bachelor level. Die competenties werden in juni 2007 in Brussel gevalideerd. Voor participerende landen zoals Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië hebben deze competenties gediend als referentie voor nationale curriculumontwikkeling.

Nu werkt de SAG Nursing aan een tweejarig vervolgproject, 2016 en 2017, onder de naam Tuning Calohee (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe), waarin onder meer beroepspecifieke competenties beschreven worden voor het Master level (Master of Arts/MANP/verpleegkundig specialist) (zie bijlage 1). De competenties zijn ondergebracht onder vijf dimensies. Voor de verdere ontwikkeling en beschrijving van deze competenties is een consultatieronde ingesteld voor de participerende landen. 

Willen jullie je input geven in deze consultatieronde? Geef dan een antwoord op de volgende vragen voor 20 november 2017:

Dekken de vijf genoemde dimensies het veld van de verpleegkundige
beroepsuitoefening op Masters level (Master of Arts/verpleegkundig
specialist)?
Dekken de beschreven competenties de vijf genoemde dimensies ?
Waarin dient het assessment van de Master zich te onderscheiden van de
bachelor?

De enquête vind je hier.

De respons op de vragen uit de participerende landen wordt anoniem geïnventariseerd en geanalyseerd. De resultaten worden gebruikt voor het vervolledigen en bijstellen van de lijst met competenties. De  uiteindelijke resultaten zullen worden gepubliceerd.

Bijlage 2 is alvast de publicatie: ‘TUNING, Guidelines and Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Nursing’, die binnenkort verschijnt.


Meer informatie: 
- Het eerste rapport “Reference points for the design and delivery of degree
programmes in Nursing” van de subject area group verpleegkunde  
- Calohee: www.calohee.eu
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundigen - Technologen medische beeldvorming - Radiotherapie - Oncologie
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
Vacature Verpleegkundige
Departement Ouderenzorg - Zorg Leuven
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL