je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 14 december 2017
Woonzorglijn: vragen en klachten over ouderzorgvoorziening
 
Aangemaakt op: 2017-12-12
Blijven investeren in meer personeel in de woonzorgcentra
De Woonzorglijn is een initiatief van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is een laagdrempelig meldpunt voor signalen, vragen, suggesties en klachten van bewoners van ouderenvoorzieningen, thuiswonende ouderen en hun omgeving. Het Jaarverslag geeft een overzicht van de oproepen die het meldpunt in 2016 heeft ontvangen. Voor bijna alle ontvangen klachten werd Zorginspectie ingeschakeld om die verder te onderzoeken. Iets minder dan de helft van de klachten bleek gegrond en kon opgelost worden of wordt verder opgevolgd. 

De helft van de gemelde klachten ging over de zorg en over de kwaliteit van zorg en daarin scoorde de personeelsomkadering en de dagelijkse lichaamsverzorging het hoogst. Bewoners gaven aan een ruimer personeelsbestaffing te verwachten, een enkele keer was er effectief te weinig personeel in dienst. Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid legt uit: ‘Zorginspectie bekijkt de klachten grondig en zoekt uit of de klacht om een reëel, structureel of fictief probleem gaat en volgt die verder op. De druk op het personeel is een gekend probleem door onder meer de toename van de oudere bevolking en van chronische aandoeningen. Daarom ook heeft minister Vandeurzen in zijn conceptnota op 4 december 2017 aan de Vlaamse regering voorgesteld om te blijven investeren in meer personeel in de woonzorgcentra en in bijkomende erkenning van RVT-bedden.’ 

Het NVKVV benadrukt reeds jaren het tekort aan professionele zorgverleners bij de federale en Vlaamse overheid. Maar niet onbelangrijk: het NVKVV wenst in te zetten op voldoende kwaliteitsvolle terdege opgeleide zorgprofessionals in de zorg. Ze vraagt daarom aan het beleid om zorgkundigen in de toekomst  meer opleiding te geven en hiermee samenhangend meer verantwoordelijkheid, zodat ze complementair met verpleegkundigen kunnen samenwerken en de zorghandelingen, die zorgkundigen onder andere in vele woonzorgcentra reeds jaren stellen, in een wettelijk kader te gieten.

Meer informatie.

De conceptnota van de Vlaamse regering: vind je hier

Artikel Nieuwseditie NVKVV in het tijdschrift Nursing: Woonzorgcentra, je hebt er de knapste verpleegkundigen nodig.


Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?