je bent hier:
Publicaties
Deboeck: Praktisch gezondheidsrecht
Vragen over gezondheidsrecht

Een fout is snel gemaakt. Door u of door iemand anders. Maar wie is er aansprakelijk? Of: u heeft net een behandeling succesvol afgerond, maar moet nog wat papierwerk afhandelen. Welke administratie is er wettelijk verplicht?
 
Zit u met deze of andere vragen? Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het boek Praktisch gezondheidsrecht. U raakt vertrouwd met enkele algemene juridische principes, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht. Een duidelijke juridische gids, boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.  

Praktisch gezondheidsrecht


Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter
Isbn 978 90 455 5962 9 // 2017 // 28,90 euro, met korting € 24,56 euro
Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending.
Bestel via hoger.deboeck.com.
Kortingscode: NVKVV123 PROF

ACCO: Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden
Dit boek is een eerste verkenning van de hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden.

Pas recent formuleren steeds meer patiënten in de geestelijke gezondheidszorg de vraag naar een humane dood, geïnitieerd door een arts. Dit boek is een eerste verkenning van de hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden.

Hulpverleners, psychiaters, getroffenen en naasten vinden in dit boek een beschrijving van het huidige wettelijke landschap en de opduikende problemen. Het bevat getuigenissen van een tiental patiënten over hun lijden, de redenen voor hun euthanasievraag en de  reacties van de omgeving en de hulpverlening. Waar mogelijk vulden naasten en de begeleidende arts het verhaal vanuit hun perspectief aan. De beperkte steekgroep laat geen algemene conclusies toe. Toch zetten de auteurs denklijnen en uitdagingen uit voor de geestelijke gezondheidszorg en voor onze maatschappij.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden [www.acco.be/euthanasie]
Ann Callebert
ISBN 978 94 6292 299 0
2015, 144 blz, 25,00 euro

Uw ledenvoordeel: 10% korting en gratis verzending.
Deze actie loopt van 22 december 12 t.e.m. 31 januari 2016. Bestel met actiecode: NVKVV10GZ1012
ACCO: Handboek voeding
Van basisconcepten tot metabolismeHet Handboek voeding belicht de basisconcepten en -principes die relevant zijn voor de voeding van de mens. Na een uiteenzetting van de algemene aspecten van de voedingsleer gaat het boek dieper in op macronutriënten, water, alcohol en micronutriënten.

Er gaat ook aandacht naar de bioactieve stoffen, waarover discussie bestaat of ze een voedingsstof zijn of niet. Tot slot nemen de auteurs de rol van de microbiota en het menselijk voedingspatroon onder de loep.

Bij de verschillende modules in het Handboek voeding hoort uitgebreid digitaal leermateriaal, dat focust op praktische toepassingen en recente wetenschappelijke bevindingen. Dit laat de auteurs toe om telkens weer in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het domein van voedingsleer.

Het Handboek voeding is een unieke samenwerking tussen docenten van verscheidene Belgische universiteiten en hogescholen. Stefaan De Henauw (UGent en HoGent), Vicky De Preter (UCLL en KU Leuven), Christophe Matthys (KU Leuven), Ann Meulemans (UCLL en KU Leuven), Erika Vanhauwaert (UCLL en KU Leuven), Kathleen Van Landeghem (Odisee) en Marleen Van Loo (Thomas More) werkten mee aan dit boek.


Handboek voeding - Van basisconcepten tot metabolisme

Stefaan De Henauw, Vicky De Preter, Christophe Matthys, Ann Meulemans, Erika Vanhauwaert, Kathleen Van Landeghem & Marleen Van Loo   
ISBN 978 94 6292 758 2 // 2017 // ca. 350 blz. // € 48,50 - € 43,65

Je voordeel als lid van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending
Bestel tussen 15 februari en 15 maart 2017 met actiecode: NVKVV10GZ1001
Link: www.acco.be/handboekvoeding

ACCO: Integrerende verpleegkunde revisited
Hefboom tot integrale zorg


In Integrerende Verpleegkunde nemen verpleegkundigen geëngageerd deel aan het interdisciplinaire zorgtraject, dat de patiënt centraal stelt en waarbij ook de familie van de patiënt een belangrijke rol speelt. Begin jaren 70 werd dit zorgconcept in het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven ontwikkeld en in een aantal ziekenhuizen in Vlaanderen geïmplementeerd.


Intussen is de gezondheidszorg erg veranderd, maar de waarden van Integrerende Verpleegkunde winnen alleen maar aan betekenis. Integrerende verpleegkunde revisited gaat de betekenis van de oorspronkelijke uitgangspunten na voor de gezondheidszorg vandaag en op welke manier die uitgangspunten het best vorm krijgen.

De auteurs beperken zich niet tot de ziekenhuiscontext, maar bespreken ook de ouderenzorg, de thuiszorg en de psychiatrische zorg. De tekst steunt op uitgebreide gesprekken met het werkveld die in het kader van de Permanente Vorming van de KU Leuven zijn gevoerd. Dat het boek zo nauw aansluit bij de realiteit van de zorg, maakt het herkenbaar voor verpleegkundigen, middenkaders en leidinggevenden in de gezondheidszorg, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg als in psychiatrische instellingen.


De auteurs

Mieke Grypdonck is verpleegkundige - doctor in de verplegingswetenschap - em. buitengewoon hoogleraar (UGent) - em. hoogleraar (Universiteit Utrecht) - stond mee aan de wieg van Integrerende Verpleegkunde

Walter Sermeus is verpleegkundige - doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg - gewoon hoogleraar Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg (KU Leuven) - programmadirecteur Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg.

Integrerende verpleegkunde revisited. Hefboom tot integrale zorg      
Mieke Grypdonck en Walter Sermeus      
ISBN 978 90 334 9343 0 // 2016 // 200 blz. // € 22,20: met korting: € 19,98
Voordeel: 10% korting en gratis verzending

Bestellen met actiecode: NVKVV10GZ0805
Link: www.acco.be/integrerendeverpleegkunde
Looptijd: 24/05/2017 tem 21/06/2017

Acco: Palliatieve zorg in de praktijk.
Zakboekje voor hulpverleners

Hulpverleners worden bij de zorg voor de palliatieve patiënt dagelijks
geconfronteerd met zeer diverse vragen over pijn- en symptoomcontrole,
zowel op lichamelijk als op psychosociaal en spiritueel vlak.
Vragen gaan onder andere over praktische informatie, over mogelijkheden
van palliatieve ondersteuning thuis, in het woon- en zorgcentrum en in het
ziekenhuis.

Er blijft een belangrijke nood bestaan aan onmiddellijk beschikbare
informatie voor de patiënt, zowel bij palliatieve deskundigen als bij
reguliere hulpverleners die niet uitgebreid palliatief
opgeleid zijn of minder frequent met palliatieve situaties geconfronteerd
worden.
Daarom besloten de auteurs het zakboekje, vol praktische informatie,
uit te brengen. De inhoud is gebaseerd op literatuuronderzoek en
vooral ook op de dagelijkse klinische ervaring van het palliatief support
team en de palliatieve zorgeenheid in UZ Leuven. Op die manier hopen
de auteurs voor veel hulpverleners praktische informatie aan te reiken,
die het mogelijk maakt om de patiënt meteen advies te geven over de
meest courante problemen.

In deze uitgave is meer aandacht besteed aan vroegtijdige zorgplanning,
spiritualiteit, zorgvuldige communicatie en procesbevordering. De geformuleerde
adviezen zijn zo breed mogelijk toepasbaar, zowel in de thuiszorg,
de woon- en zorgcentra als in het ziekenhuis.

Palliatieve zorg in de praktijk. Zakboekje voor hulpverleners
Palliatief Support Team UZ Leuven
ISBN 978 90 3349 823 7 // 2014 // 200 blz. // € 22,50: met korting: € 20,25
Je voordeel als lid van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending
Bestel met actiecode: NVKVV10G22006 via www.acco.be/palliatievezorg
Looptijd: 22/06/2017 tem 22/07/2017
_________________________________________________________________________________


UITNODIGING LANCERING Stageboek verpleegkunde

2.300 uur stage in bachelor verpleegkunde: hoe pak je dat aan?

SAVE THE DATE woensdag 27 september 2017, 19.30 - 22 uur
We stomen een boeiend PROGRAMMA klaar met getuigenissen van werkveld,
onderwijs en studenten, stemmen over het boek uit verschillende zorgdomeinen en
een spitant panelgesprek.
Waar? Gasthuisberg, Onderwijs en Navorsing 2, zaal BMW1, Herestraat 49, 3000
Leuven
Inschrijving? Houd de Acco-website vanaf augustus in de gaten voor meer info:
www.acco.be/eventstageboekverpleegkunde


 

 

 

 

 

   

___________________________________________________________________________________________

STUDIENAMIDDAG Als Amor de draad kwijtraakt


Hoe speel je als hulpverlener in op seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie?

SAVE THE DATE maandag 23 oktober 2017, 13 – 17 uur
Wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit bij iemand die met dementie wordt geconfronteerd?
Wat als Amor de draad kwijtraakt? Welke impact heeft dat op de persoon met dementie en zijn omgeving?
En hoe kan kwaliteitsvolle hulpverlening hierop inspelen?

Het wordt een boeiend PROGRAMMA met experts, waaronder de auteurs, verbonden aan
het Expertisecentrum Dementie Paradox: Nelle Frederix, Sabine Boerjan en Christian Verelst.

Waar? Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, Gent
Inschrijvingsprijs: € 75 voor studienamiddag, boek Als Amor de draad kwijtraakt t.w.v. € 24,95 en
een boekvoucher t.w.v. € 10, enkel bruikbaar voor een aankoop ter plaatse
Inschrijving? Houd de Acco-website vanaf september in de gaten voor meer info:
www.acco.be/studiedagamor

 

ACCO: Richtlijnen reanimatie 2015
BRC & ERCRichtlijnen reanimatie 2015 geeft een overzicht van het stappenplan voor de reanimatie van kinderen en volwassenen, en zet de belangrijkste wijzigingen sinds 2010 in de verf. Deze samenvatting van de reanimatierichtlijnen van de Europese Reanimatieraad (European Resuscitation Council, ERC) definieert niet de enige manier waarop reanimatie kan worden toegepast. De richtlijnen vertegenwoordigen vooral een algemeen aanvaarde visie op hoe reanimatie zowel veilig als effectief zou moeten uitgevoerd worden. De nieuwe en herziene aanbevelingen impliceren niet dat de huidige klinische zorg onveilig of inefficiënt zou zijn.

Richtlijnen reanimatie 2015
ISBN 978 94 6292 5816
Acco 2016, 272 blz.,€ 20,00

Les directives de reanimation
ISBN 978 94 6292 582 3
Acco 2016, 280 blz., € 20,00 

 

Ledenvoordeel: 10% korting en gratis verzending
Bestellen met actiecode: NVKVV10GZ0502
Looptijd: 1/03/2016 t.e.m. 31/03/2016


 

ACCO: Streven naar een fixatiearme thuiszorg
Praktijkrichtlijn

Deze eerste praktijkrichtlijn voor een fixatiearme thuiszorg verduidelijkt het concept, de impact, de gevolgen en de ethische en juridische aspecten van fysieke fixatie in de thuiszorg. Daarnaast wil de richtlijn zorgverleners van de eerste lijn ondersteunen bij het beslissingsproces en het verantwoord gebruik van fysieke fixatie. Ook alternatieve maatregelen komen aan bod.

Vrijheidsbeperkende maatregelen vormen een complex probleem in de gezondheidszorg. De ernstige negatieve gevolgen voor de patiënt, de familie en de zorgverleners zijn evident. En toch worden deze maatregelen nog te vaak toegepast.

Met de stijgende vraag naar thuiszorg zal ook de vraag naar vrijheidsbeperkende maatregelen daar toenemen. Die evolutie zet de ethische en juridische vragen op scherp. Het is dan ook hoog tijd voor een praktijkrichtlijn over het gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg, die zorgverleners en stakeholders sensibiliseert om deze maatregelen zo veel mogelijk te mijden en enkel als laatste redmiddel in te schakelen.

De praktijkrichtlijn Streven naar een fixatiearme thuiszorg is richtinggevend en is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren in situaties waarbij fysieke fixatie wordt toegepast of overwogen. Dit boek richt zich o.a. tot professionele thuiszorgactoren, zoals thuisverpleegkundigen.

Deze publicatie kwam tot stand i.s.m. accentVV, het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (KU Leuven), en het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen.

Streven naar een fixatiearme thuiszorg
Praktijkrichtlijn
Kristien Scheepmans, Bernadette Dierckx de Casterlé, Louis Paquay, Hendrik Van Gansbeke en Koen Milisen
ISBN 9789462927476 // 2016 // 64 blz. // € 22,50 - € 20,25

Je voordeel als lid van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending wanneer je bestelt tussen 15 januari en 15 februari 2017.
Bestel met kortingscode NVKVV10GV2811.

Link: www.acco.be/fixatiearmethuiszorg

De Boeck: Ben ik aansprakelijk?
Gids voor verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen

 

Praktisch gezondheidsrecht schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met de nadruk op de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen. Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek- en privaatrecht opgenomen.


Ben ik aansprakelijk?
Gids voor verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen
ISBN 978 90 455 5962 9 // 2017 // € 28,90 met korting: € 26,01 // 223 p.
Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10 % korting en gratis verzending.
Bestel via
hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Kortingscode: PROF-NVKV-V010

Je voordeel als lid: een ACCO-boek met korting
Burn-out bij hulpverleners

Burn-out bij hulpverleners
Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen.
 
Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of behandelen. De adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen en helpen je om meer inzicht te krijgen in je eigen burn-out en/of die van je collega of werknemer. Het boek bevat een aantal getuigenissen, is vlot en menselijk geschreven, van hulpverlener tot hulpverlener, en wil je helpen doorgroeien tot een vrije vogel in drukke tijden.
 
Over de auteur
Nathalie Cardinaels is klinisch psychologe, gedragstherapeute en mindfulness trainer en gespecialiseerd in begeleiding bij burn-out en werkgerelateerde stress, mindfulness, kanker en chronische pijn. Naast haar werkzaamheden in een algemeen ziekenhuis coördineert zij de psychologenpraktijk De Meiboom te Hasselt.
 
Over het boek
Burn-out bij hulpverleners: Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?
ACCO 2015
ISBN 978 94629 2277 8
24,50 euro

Je voordeel als lid
Je ontvangt 10% korting en gratis verzending bij aankoop van dit boek tot 10 oktober 2015. Vermeld bij je bestelling de actiecode: NVKVV10GZ1708

Jouw NVKVV-ledenvoordeel voor juni 2015
10% korting en gratis verzending bij aankoop van het Acco-boek: De kracht van het levensverhaal.

10% korting en gratis verzending bij aankoop van het Acco-boek: De kracht van het levensverhaal. 

De kracht van het levensverhaal
Narratieve zorg bij ouderen

Rosanne Voets en Mikis Dormaels
 


Vanuit de zoektocht naar wat kwetsbare ouderen nodig hebben, ontwikkelde het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Brussel de vernieuwende methodiek van de ‘narratieve zorg’.

Narratieve zorg vertrekt vanuit de behoefte van de oudere om betekenis te geven aan zijn levenservaringen. Die levenservaringen worden verwoord in een levensboek, een soort spiritueel testament. Door terug te blikken halen ouderen draagkracht uit het verleden en vinden ze energie om de eigen toekomst te regisseren. Ook de hulpverlener is gebaat bij een opgemaakt levensverhaal: hij of zij vindt er een houvast in om zorg op maat te bieden.
De kracht van het levensverhaal is bedoeld voor al wie een bijzondere zorg wil bieden aan ouderen: medewerkers in thuiszorgorganisaties, cgg’s en rusthuizen, maatschappelijk werkers en psychologen in de ouderenzorg. Dit boek reikt hen een theoretische grondslag aan, gebaseerd op effectmeting en kwalitatief onderzoek, en praktische handvaten voor de levensverhaalmethode.

Psychologe Rosanne Voets en Mikis Dormaels, bachelor in de sociale readaptiewetenschappen, werken respectievelijk sinds 2012 en 2010 voor het project ‘Narratieve zorg’.
 
ISBN 978 94 6292 143 6// 2015 // 88 blz. // 19,50 euro
 
Voordeel: 10% korting en gratis verzending
Looptijd: 22/6 tem 15/07
 
Bestellen met actiecode: NVKVV10GZ10

PatiŽntveiligheid in de verpleegkunde
Het NVKVV schreef mee aan dit basisboek. Leden krijgen korting bij aankoop.

Het boek ‘Patiëntveiligheid in de verpleegkunde’ is een basisboek voor verpleegkundigen die in direct contact staan met de patiënt. In deze derde editie werd een uitgebreid hoofdstuk over patiëntveiligheid in België ingelast. Het boek omvat 3 grote delen:

• Deel 1 bespreekt de systeembenadering. Waar liggen de risico's en wat kun je doen om het als verpleegkundige veiliger te maken voor je patiënten?
• Deel 2 geeft inzicht in het MOTTO-model (voorheen het SEIPS-model). MOTTO staat voor de structuur Mens, Organisatie, Taak en Omgeving.
• Deel 3 behandelt de specifieke zorg vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld de zorg op de operatiezaal, de raadpleging, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Veilige zorg begint bij de directe zorg rond het bed. Voor het onderwijs aan alle zorgprofessionals zijn patiëntveiligheidscompetenties ontwikkeld die in dit boek vertaald zijn naar praktisch verpleegkundig handelen. Diverse casussen helpen dat te visualiseren.

'Patiëntveiligheid in de verpleegkunde' is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg, zowel intramuraal (ziekenhuizen, zorginstellingen, psychiatrie) als extramuraal (thuiszorg) of in opleiding op HBO5- en bachelorniveau.

Het volledige boek is ook digitaal beschikbaar met samenvattingen en toetsvragen per hoofdstuk en interessante en verdiepende links.

Over de auteurs
Aan deze druk hebben bijna vijftig professionals meegewerkt die allemaal in de zorg werken en daar veel te maken krijgen met patiëntveiligheid in hun specifieke werkgebied. Vanuit het NVKVV werkten  Magda Vermeulen, docent en coördinator skillslab Thomas More en SAL - Lier en oud-voorzitter van het NVKVV, Ivan Bauwmans, spoedverpleegkundige AZ Nikolaas - Sint-Niklaas en ondervoorzitter Werkgroep Spoed en Intensieve Zorg NVKVV, Caroline Dolieslager, hoofdverpleegkundige zorgprogramma Pediatrie - UZ Gent en voorzitter Werkgroep Kinderverpleegkundigen NVKVV en Heidi Vanheusden, stafmedewerker van het NVKVV aan dit boek mee.

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde, aankoop . 
Redactie: Karien den Ridder, Yvonne Tuitert, Yvonne van der Tuijn en Annelies van Bon.
ISBN 9789036811125, Bohn Stafleu van Loghum, 2016, € 44,95

NVKVV leden ontvangen 15 % korting op het boek ‘Patiëntveiligheid in de verpleegkunde’ bij hun bestelling: daarvoor voeren ze de kortingscode ‘nvkvv16’ in op deze pagina.

Publicaties van het NVKVV
Het NVKVV brengt elke maand nieuwe informatie over het reilen en zeilen van de beroepsorganisatie en over al wat leeft in de wereld van verpleegkundigen en vroedvrouwen.

In de Nieuwseditie in het tijdschrift Nursing brengt het NVKVV berichten over verpleegkundige onderwerpen die vandaag in Vlaanderen leven. Het tijdschrift Nursing biedt je algemene en vaktechnische informatie over verpleegkunde en vroedkunde. In het Jaarverslag lees je over de werking van het NVKVV en over actuele thema's. NVKVVdirect, onze maandelijkse digitale nieuwsbrief houdt je elke maand op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het NVKVV en de verpleegkunde / vroedkunde.

De Vroedvrouwen ontvangen éénmaal per jaar het vaktijdschrift Touché, en meerdere keren per jaar Vitaal, dat de evoluties in de vroedkunde op de voet volgt. Vitaal houdt je ook op de hoogte houdt van de activiteiten van de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen NVKVV.

Studenten ontvangen viermaal per jaar het tijdschrift Carrière met  informatie over solliciteren, over starten als verpleegkundige en al wat daarbij komt kijken. Ook de digitale nieuwsbrief Carrière Alert houdt hen maandelijks up-to-date!

Daarnaast werkte het NVKVV specifieke onderwerpen uit zoals informatie voor zelfstandige verpleegkundigen, de baremabundel, compressietherapie, .... Leden krijgen een korting bij aankoop van deze publicaties. Ook enkele uitgeverijen geven korting bij aankoop door een NVKVV-lid. Kijk even rond!

VAN IN: Aan de slag met ICT
Beter werken met Windows 10

 Geen kaas gegeten van computers? Dan is Aan de slag met ICT – Windows 10 iets voor jou! Zonder enige voorkennis leert dit boek je werken met Windows 10. Eerst krijg je een inleiding in de hardware en software van de pc. Vervolgens leer je onder meer werken met Word en Excel, maar ook hoe je instellingen kunt wijzigen en je pc kunt beveiligen. Schermafdrukken verduidelijken de tekst en het boek bevat opdrachten om je kennis te testen. Bestel nu en ontvang het boek in juli!

Aan de slag met ICT
Beter werken met Windows 10
ISBN 978 90 455 6227 8 // 2017 // 234 p. // € 29,60 met korting: € 26,64

Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10 % korting.
Bestel via hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Uw kortingscode: PROF-NVKV-V010

Van In: Oncologie voor verpleegkundigen
Een basisboek voor oncologische verpleegkundigen

Basisboek oncologie voor verpleegkundigen licht toe hoe kanker ontstaat, maar ook hoe de diagnose wordt gesteld en welke behandelingen mogelijk zijn. Zo leer je de dagelijkse werking van de oncologische zorg kennen. Je krijgt informatie over mogelijke neveneffecten en hoe ze te voorkomen of behandelen. Daarnaast focussen de auteurs op recente ontwikkelingen die stilaan ingang vinden in de praktijk.
 
Basisboek oncologie voor verpleegkundigen
Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie
ISBN 978 90 455 5508 9 // 2016 // 224 p. // € 32,20 of met korting € 28,98
 
Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10 % korting.
Bestel via hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Kortingscode: PROF-NVKV-V010
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Hoofdverpleegkundige (m/v)
Het Wit-Gele-Kruis Vlaams-Brabant
Stafmedewerker Verpleegkunde
NVKVV vzw - Brussel
Hoofdverpleegkundige (m/v)
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw - Afdeling Liedekerke
Pediatrisch Verpleegkundige (m/v)
Inkendaal Revalidatieziekenhuis
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove