je bent hier:
AGENDA AGENDA NETWERKEN
Geen activiteiten
2018 - 18 januari - Vorming: Wondzorg anno 2018
Georganiseerd door het NVKVV West-Vlaanderen
Wondzorg anno 2018 en een overvolle verbandkast.

- Hoe kijken we tegenwoordig naar wondzorg en wat plakken we erop.
  Op basis van het TIME- systeem werpen we een blik op de moderne wondzorg en de
  verbandkast.
- Er zijn vandaag massa's aan verbanden beschikbaar maar vaak worden ze op het
  verkeerde moment ingezet. 
- In de presentatie gaan we hierop dieper inspelen zodat je op een kosteneffectieve
  manier de wondzorg kan aanpakken om tot een aanvaardbare evolutie te komen.

Gebracht door: Mevrouw Tiny  Coremans 
        (verpleegkundige-wondzorgadviseur)

Deze vormingsavond gaat door op 18 januari 2018 van 19u tot  21u30    
in de polyvalente zaal (1 ste verdiep)
van de gebouwen van het Wit-Gele-Kruis Roeselare

Adres: Hof ter Weze 21  8800 Rumbeke  (gebouw  Wit- gele kruis)

Inkom: – leden NVKVV  5 euro
– niet-leden NVKVV  10 euro
– studenten   2,5 euro
Info:   website www.nvkvv.be

E-MAIL: inschrijven vooraf, onderwerp wz 18,
               naam en voornaam, vermelden lid of geen lid op volgend
               emailadres: verschaevejurgen@yahoo.com
Gelieve het bedrag op voorhand te storten op rekening BE69 9795 75391978
met vermelding: wz '18  nvkvv Roeselare +  naam en voornaam

2018 - 31 januari - 50 tinten bruin ! Wanneer aan de alarmbel trekken ?
Vorming georganiseerd door Regionaal Netwerk Vlaamse Ardennen

Wanneer:
Woensdag 31 januari om 19u30

Waar:
IVV St Vincentius, school voor verpleegkunde te Oudenaarde
ingang via Hoogstraat 20

Inkom: 
leden  en studenten: 5 euro
niet-leden: 10 euro

Contact:
jan.van.crombrugge.27@gmail.com

2018 - 8 februari - Opvang van nabestaanden na zelfdoding
Georganiseerd door het Regionaal Netwerk Waasland

Eerst wordt ingegaan op het suïcidaal proces om de zelfdoding te kaderen. Vervolgens gaan we dieper in op het rouwproces na een zelfdoding waarbij we de emoties, gedachten, gedrag horende bij een rouwproces bespreken. In deze vorming worden ook tips gegeven rond het belang van een rouwprotocol en tips om ermee om te gaan binnen de werkcontext: bespreekbaar maken, ruimte creëren om het verlies een plaats te geven, eerste opvang van nabestaanden, groepsgesprek met collega's en cliënten enzovoort.

Spreker:
Lore Vonck, coördinator/voorzitter van werkgroep Verder

Datum en uur:
8 februari 2018 om 20u.

Waar:
Campus Odisee/Sint-Carolus, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Prijzen:
leden: 2 €
niet-leden: 10 €
studenten: 5 €

Inschrijving:
via mail: nvkvv.waasland@gmail.com

2018 - 22 februari 2018 - Psychose -zorg
Georganiseerd door het NVKVV Regionale Netwerken Antwerpen, Kempen, Netevallei en Kempen.
i.s.m. het Vlaams Fonds voor de Letteren 

Programma:
 • 13h00 Onthaal en inschrijving
 • 13h30 Inleiding: Wilfried De Rijck, Geriatrisch verpleegkundig expert, lid werkgroep ouderenzorg NVKVV
 • 13h45 Kortsluiting in mijn hoofd: over het beest dat psychose heet… Mevr. Brenda Froyen, auteur en ervaringsdeskundige
 • 14h45 Schizofrene psychose, heden en toekomst Prof. Dr. Marc De Hert, Langdurige langdurige psychosezorg te Kortenberg, UPC  KU Leuven
 • 15h45 Koffiepauze
 • 16h15 Samen vallen en opstaan. Verpleegkundige aspecten bij mensen met een Psychotische problematiek Dhr. Jeroen Snoeckx, Psychiatrisch verpleegkundige, PZ Bethaniënhuis, Zoersel; Dhr. Vanoppen Davy, Psychiatrisch verpleegkundige, PZ Bethaniënhuis, Zoersel 
 • 17h15  Vraagstelling
 • 17h30  Afsluiting
Prijs: 
 • NVKVV-lid € 40  
 • Geen NVKVV-lid € 60,00
 • Student- Lid NVKVV € 20,00
 • Student geen NVKVV-lid  € 30,00
Uw inschrijving is definitief na betaling en aanmelding  vóór 10/2/2018 via e-mail:  nvkvv.kempen@telenet.be

Bijdrage te storten op rek. nr. BE48 8334 8096 1127 van NVKVV–Provincie Antwerpen met de vermelding :  “Symposium Psychosezorg 22/2/2018”+ naam en voornaam deelnemer

Datum en uur:
22 februari 2018
Van 13 tot 17u30

Locatie:
TPC
(Theologisch Pastoraal Centrum)
Groenenborgerlaan 149 2020 Wilrijk

Contact/info: Dhr. Wilfried De Rijck    
e-mail: wilfried.derijck@gmail.com


2018 - 1 maart - Fixatie in de thuiszorg: een probleem?
De ontwikkeling van een praktijkrichtlijn als eerste stap in het streven naar een fixatie-arme thuiszorg.
Vorming georganiseerd door de netwerken West-Vlaanderen

Spreker:
Mevr. Kristien Scheepmans, verpleegkundig stafmedewerker WGK Vlaanderen, wetenschappelijk medewerker Academisch Centrum voor Verpleeg- en vroedkunde, KU Leuven

Wanneer:
Donderdag 1 maart 2018 om 19u30

Plaats:
Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge, parking op het terrein

Inkom:
Leden NVKVV: gratis
niet-leden: 5 euro
student-niet-leden: 2,5 euro

Inschrijving:
Graag een seintje met vermelding 'fixatie' op 1 van de onderstaande mailadressen:
Pascale Baeselen: miha-huybrecht@hotmail.com
Myriam De Meester: de.meester.myriam@skynet.be
Johan Mandeville: mandeville.johan@skynet.be
Jürgen Verschaeve: verschaevejurgen@yahoo.com
2018 - 24 april - PIjn hoort er (niet) bij
Georganiseerd door:
NVKVV i.s.m. Regionaal Netwerk Waasland NVKVV

Programma:
Verpleegkundigen worden vaak geconfronteerd met pijnklachten bij patiënten of bewoners. De manier waarop met deze pijn wordt omgegaan heeft een belangrijke invloed op het welzijn van de patiënt en diens verdere herstel. Verpleegkundigen worden vaak betrokken bij moeilijke en vaak complexe pijnproblematieken. Deze studieavond geeft bijzondere aandacht aan het herkennen en bevragen van verschillende types van pijn. Praktische tips over de medicamenteuze behandeling van pijn komen aan bod.

Doelgroep:
Alle verpleegkundigen

Cursusinhoud:
pijnfysiologie
pijnclassificatie
pijnbevraging
basisanalgetica: paracetamol, NSAID's, coxibs
Opioïden

Docent:
Dhr. K. Van Landeghem, lid van de werkgroep Pijnverpleegkundigen NVKVV

Duur: 19 uur tot 21 uur

Kostprijs: leden NVKVV: 21 euro pp.; niet-leden NVKVV: 34 euro pp.

Locatie: Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas (Lokalen Odisee)

Georganiseerd door:
NVKVV i.s.m. Regionaal Netwerk Waasland NVKVV

Locatie:
Odisee - Sint-Carolus Campus Waas
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 

Inschrijven?

2018 - 26 april - Technologie 2.0 in de zorg: worden patiŽnten en zorgverleners er beter van ?
Georganiseerd door:
Netwerken West-Vlaanderen

Programma:
De ‘slimme’ stofzuiger of grasmaaier, de wagen die afremt als je je voorganger te dicht nadert, het bankieren via de ‘slimme telefoon app’…wordt snel gemeengoed zonder noemenswaardige menselijke interactie.
Maar hoe zit het met de digitalisering en technologische ontwikkeling van de gezondheidszorg?
Zal de digitale/technologische revolutie ook hier voor omwentelingen (disruptie) zorgen? Zullen de robots zorgen voor extra handen? Zal beeldbellen binnenkort de standaard worden voor nazorg?
Is er dan nog tijd voor menselijke interactie, voor empathie, voor de menselijke aanraking, het luisterend oor,….in deze tijden waar ‘digitaal’ menselijke kenmerken begint te vertonen?
Of biedt de digitale en technologische revolutie kansen om de ‘zorg op maat’ nu eens echt op te kunnen nemen, de zorgverleners nu eens echt tijd te geven voor die ‘extra aandacht’?
Tijdens deze studieavond kunnen wij niet op alle vragen een antwoord geven.  Wel zullen wij ingaan op de technologische (r)evoluties die binnen preventie, diagnose, behandeling, begeleiding en monitoring een invloed hebben op zowel de patiënt als de zorgverlener als mantelzorger.

Datum:
donderdag 26 april 2018 om 19u30

Spreker:
Peter Burggraeve, docent Zorgtechnologie, VIVES Campus Roeselare

Plaats:
Polyvalente zaal (1ste verdiep) van de gebouwen van het Wit-Gele-Kruis Roeselare
Hof ter Weze 21, 8800 Rumbeke

Inkom:
leden NVKVV: gratis
niet-leden NVKVV: 5 €
student niet-leden NVKVV: 2,5 €
Om af te sluiten trakteren we met een natje en een droogje

Info:
Jürgen Verschaeve: verschaevejurgen@yahoo.com

Iedereen is welkom. Graag een seintje met vermelding 'technologie'
2018 - 31 mei - Pijn hoort er (niet) bij
Programma:
Verpleegkundigen worden vaak geconfronteerd met pijnklachten bij patiënten of bewoners. De manier waarop met deze pijn wordt omgegaan heeft een belangrijke invloed op het welzijn van de patiënt en diens verdere herstel. Verpleegkundigen worden vaak betrokken bij moeilijke en vaak complexe pijn-problematieken. Deze studieavond geeft bijzondere aandacht aan het herkennen en bevragen van verschillende types van pijn. Praktische tips over de medicamenteuze behandeling van pijn komen aan bod.

Doelgroep:
Alle zorgverleners

Cursusinhoud:
Pijnfysiologie
Pijnclassificatie
Pijnbevraging
Basisanalgetica: paracetamol, NSAID's
Opioïden

Docent:
Mevr. A. Fodderie, Lid van de werkgroep Pijnverpleegkundigen NVKVV

Duur:
19 uur tot 21 uur

Kostprijs:
Leden NVKVV: 21 €/pp.
Niet-leden NVKVV: 34 €/pp.

Locatie:
Woonzorgcentrum Sint-Bavo, Sint-Bavostraat 29, 2610 Wilrijk

Georganiseerd door:
NVKVV i.s.m. Regionaal Netwerk Antwerpen NVKVV

Inschrijven: klik hier aan


2018 - 26 september - Agressie in de zorg.
Hoe krijg ik als verpleegkundige controle over de situatie ?
Vorming georganiseerd door Regionaal Netwerk Vlaams Ardennen NVKVV

Spreker:
Kristof Vanbockstaele, medewerker think4nurses

Wanneer:
Woensdag 26 september 2018 om 19.30u.

Waar:
IVV School voor verpleegkunde te Oudenaarde

Inkom:
leden NVKVV en studenten: 5 euro
niet-leden: 10 euro

Contact:
jan.van.crombrugge.27@gmail.com
28 november 2018 - Wondzorg in de praktijk
Het belang van observatie in de wondzorg en het nut van grondige reiniging.
Georganiseerd door het Netwerk Vlaamse Ardennen

Datum: 28 november 2018 - 19.30u.

Spreker: Pascale Van Nieuwenhove, hoofdverpleegkundige algemene heelkunde, AZ Zottegem 

Plaats: IVV School voor Verpleegkunde, Oudenaarde

Bijdrage: leden NVKVV: 5 euro; niet-leden: 10 euro

Inschrijven: jan.van.crombrugge.27@gmail.com

FORUMTHEATER: AGRESSIE OP DE WERKVLOER
REGIONAAL NETWERK LIMBURG
Roepen, klagen, dreigen….we raken er soms gewoon aan. Maar wat als we even ongepast reageren? Wat mogen we eigenlijk zeggen? Hoe blijven we overeind en klantvriendelijk in moeilijke situaties, thuis, in het Z.H. of W.Z.C.?

DATUM: DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018


SPREKER EN BEGELEIDER i.s.m. een actrice
Johnny Weustenraed, bachelor Ziekenhuisverpleegkunde, integratieve psychotherapeut en stress-& burn-outcoach 

PLAATS EN TIJDSTIP
Aula, 3de verdieping, PIVH, Kunstlaan 1 Hasselt
Vanaf 18.30: ontvangst met koffie, thee, fris
19.00 – 21.00: vorming

INSCHRIJVEN VERPLICHT! 

INKOMPRIJS EN INSCHRIJVEN
Leden N.V.K.V.V.15 euro, niet-leden 25 euro, 
student leden 10 euro, student niet-leden 15 euro

Inschrijven bij de voorzitster NVKVV Limburg, Greta Jacobs via mail jacobs.greta1@telenet.be

Inschrijving is definitief na storting op rekening NVKVV Limburg
IBAN: BE24 7795 9775 3238; BIC: GKCCBEBB met vermelding van naam deelnemer en lidnummer bij leden NVKVV.

Gegevens worden enkel gebruikt voor de vormingsmomenten van N.V.K.V.V.

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Hoofdverpleegkundige A1/A2, doelgroep volwassenen (M/V)
Medisch Centrum St.-Jozef - Bilzen
VERPLEEGKUNDIGE met een passie voor geriatrie
Zorg Leuven
Verpleegkundige NMRC - AOT (deeltijds)
Revalidatieziekenhuis Inkendaal Vlezenbeek
VERPLEEGKUNDIGE WZC/Thuisverpleging
Woon- en zorgcentrum Veilige Have vzw - Aalter
Verpleegkundige (M/V)
OCMW Maasmechelen