Verpleegkundig attest voor mantelzorgers

Een chronische wonde verzorgen, een insuline-injectie geven: dat zijn verpleegkundige handelingen die een mantelzorger wel vaker uitvoert bij ‘zijn’ patiënt. Maar tot de Gezondheidswet van mei 2014 behoorde dat tot het illegaal uitvoeren van de verpleegkunde. Nu voorziet die wet dat je als verpleegkundige een attest kan uitschrijven dat een mantelzorger toelaat specifieke verpleegkundige handelingen uit te voeren bij een bepaalde patiënt en gedurende een bepaalde periode. Al die gegevens moeten op het attest vermeld staan. Het gebruik van het attest geeft een patiënt meer comfort en meer zorg op maat. Het versterkt zijn netwerk en verduidelijkt verantwoordelijkheden.

 

 • Meer uitleg lees je in de brochure die het NVKVV uitwerkte met informatie en praktische tips. In de brochure zit ook een kant-en-klaar attest in drievoud. 
  • De brochure vind je hier.
  • Het attest digitaal. Deze pdf is een attest in drievoud: een exemplaar voor de verpleegkundige, een exemplaar voor de mantelzorger en een exemplaar voor de patiënt. De verpleegkundige vult dit in samen met de mantelzorger en patiënt. Alle partijen zetten hun handtekening, ontvangen het attest, de wettekst en de te volgen procedure bij de uit te voeringen handeling.
  • Een voorbeeld van een ingevuld attest vind je hier.
  • Vraag een exemplaar van de brochure met attest aan via mail naar administratie@nvkvv.be (tot uitputting voorraad).
  • Alle leden van het NVKVV ontvangen in maart 2015 hun exemplaar
 • In het tijdschrift Nursing (maart 2015)  vind je een artikel  met antwoorden op vragen. 
 • Tijdens de Week van de verpleegkundigen en vroedvrouwen in Oostende, tijdens de studiedag van de Thuisverpleegkundigen op 24 maart 2015 gaf  Luc Heirstrate, projectmedewerker zorgbeleid, Wit-Gele Kruis Antwerpen, toelichting over het werken met het attest.
 • Perstekst
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundige midcare
AZ Delta - campus Wilgenstraat
Adjunct hoofdvroedkundige/hoofdverpleegkundige NICU + N*
GZA ziekenhuis campus Sint-Augustinus Wilrijk
VERPLEEGKUNDIGE of VROEDVROUW (M/V)
Ziekenhuis Maas en Kempen - Maaseik
Verpleegkundige (M/V)
WZC Zwevegem
azherentals zoekt verpleegkundigen voor de afdelingen ...
Az Herentals