je bent hier:
NVKVV WERKGROEPEN ICT4CARE
22e Colloquium ICT en Gezondheidszorg. 
In
samenwerking
met

 
 
 
 TrepuntZorg
 

het e-Health platform

Het 22ste ICT Colloquium vindt plaats op donderdag 17 mei 2018 in De Montil te Affligem

Op deze dag brengt de Werkgroep ICT4Care op één locatie een breed aanbod van ICT oplossingen voor de gezondheidszorg samen.

Het gebruik van technologie in de ondersteuning van zorg- en logistieke processen binnen algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuisverpleging staat dan ook tijdens dit colloquium centraal.  Georganiseerd door:
Werkgroep ICT4Care NVKVV
Locatie:
Moorstelbaan 1790 AFFLIGEM
Voor bijkomende informatie en vragen:
administratie@nvkvv.be
Werkgroep ICT4Care NVKVV
Tel: +32 02-737 97 83

 

Vorige colloquia ICT en gezondheidszorg

21e ICT Colloquium Solutions for Care 2017

Programma 21e Colloquium ICT en gezondheidszorg [pdf] 

20e ICT Colloquium Solutions for Care 2016

19de ICT Colloquium Solutions for Care 2015

Programma 19de Colloquium ICT en gezondheidszorg [pdf] 

18e ICT Colloquium: Solutions for Care 2014

Programma 18e Colloquium ICT en gezondheidszorg[pdf]

Het congres werd vakkundig in beeld gebracht door ZorgAndersTv:

Foto's van het congres

ISVCongres2014

Presentatie Sessie A4 - Frank Robben - Stand van zaken en toekomstperspectieven eHealth

17e ICT Colloquium: Solutions for Care 2013

Programma 17de colloquium ICT en gezondheidszorg[pdf]

16e ICT Colloquium: Solutions for Care 2012

Programma 16de colloquium ICT en gezondheidszorg [pdf]

15e ICT Colloquium: Solutions for Care 2011

Programma 15de colloquium ICT en gezondheidszorg [pdf]

14e ICT Colloquium: Solutions for Care 2010

Programma 14de colloquium ICT en gezondheidszorg [pdf]

13e ICT Colloquium: Solutions for Care 2009

Programma 13de colloquium ICT en gezondheidszorg [pdf]

12e ICT Colloquium: Solutions for Care 2008

Programma 12de colloquium ICT en gezondheidszorg [pdf]
Werkgroep ICT4care
Een werkgroep voor oud-cursisten van de opleiding tot ICT4care medewerker van het NVKVV en andere ge´nteresseerden
Doel
 • Het ontwikkelen van een visie inzake informatie- en communicatietechnologie, enerzijds voor de zorgverlening en anderzijds voor het beleid. 
 • Het verder ontwikkelen en promoten van de functie van ICT4care medewerker Functieprofiel (04-04-2016)
 • Expertise opbouwen binnen het domein van ISV.  
Activiteiten
 • Organisatie jaarlijks van het ICT Colloquium Automatisering en zorgverlening 
 • Meewerken aan de opleiding tot ICT4care medewerker.
 • Marktonderzoek betreffende bestaande software voor gezondheidsinstellingen 
 • Meewerken aan het ENRC-project van het ministerie (minimaal dataset voor uitwisseling van patiëntgegevens tussen gezondheidsinstellingen)
 • Overlegplatform voor ICT4care medewerkers in het werkveld. 
 • Organiseren van symposia
 • Deelname aan HIT@Healthcare in 2008 
Realisaties
 • Opstellen van een standaard behoeftepakket m.b.t. personeelsplanning, medicatiebeheer, verpleegdossier, onderzoeksplanning en procedurchoek.
 • Opstellen van criterialijst t.b.v. marktonderzoek softwaremodules. 
 • Formuleren van minimumeriteria ten behoeve van het elektronisch verpleegkundig dossier met het oog op intra- en extramurale communicatie (ENRC- project). 
 • Vierde fase van het ENRC-project en de ENRC uitwisselingsset.
 • Een handleiding "Artikels en activiteiten publiceren op www.NVKVV.be" in 2011.
Vergaderingen

De werkgroep komt maandelijks samen (uitgezonderd in de verlofperiode).

De werkgroepleden vind je op http://www.zorgict.be/over-de-werkgroep/

Contactpersoon

Voorzitter: Eric Vande Walle, Jabbeke ,Bereikbaar op gsm: 0032 477 700 643
werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

Links en informatie

- FOD Volksgezondheid: Werkgroep Telematica in de Verpleegkunde

 

Eindwerken ISV-opleiding 

Gerrit Frickx  - De ontwikkeling en implementatie van dienstspecifieke elektronische zorgplannen binnen een verpleegeenheid van de UZ Leuven (2010)

ICT4care medewerker tweede jaar
op 21/9/2017 - 30/6/2018 om 0:00
Programma:

Deze cursus leidt je op om mee te werken aan het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. Als ICT4care medewerker vorm je de brug tussen de dienst ICT en de eindgebruiker voor de informaticatoepassingen die gebruikt worden in het zorgproces, in het kader van de patiëntveiligheid of kwaliteitsbewaking en accreditatie. Rekening houdend met de wettelijk opgelegde normen en de kwaliteitsvisie van het zorgdepartement sta je in voor het projectmatig uitwerken, het ondersteunen en het optimaliseren van het zorgproces door middel van informatie- en communicatietechnologie.

Voor wie
Zorgverleners (bachelorniveau) met interesse voor het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen in de zorg.
In deze opleiding verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om als stafmedewerker mee te werken aan de digitalisering van de zorg in je organisatie.
Na het volgen van deze opleiding kan je nadenken over een nieuw of aanwezig informatiseringsproject, een informatiseringsproject leiden of coördineren, het beleid adviseren bij de keuze voor nieuwe applicaties, medewerkers trainen of coachen in het omgaan met applicaties en software, adviezen formulieren om bestaande software of processen te optimaliseren...


Inhoud

 • ICT4care medewerker: taken, plaats in de organisatie,informatiesystemen en bedrijfsprocessen
 • Digitalisering van de gezondheidszorg - het patiëntendossier: overzicht van de softwaremarkt, software in de praktijk, beoordelen van een elektronisch patiëntendossier, wetgeving, zorgkwaliteit, ontwikkeling, evolutie en trends
 • Projectmatig werken en veranderingsmanagement
 • Opleidings- en trainingsvaardigheden
 • Analyse- en systeemontwikkeling
 • Databases, datamanagement en beleidsinformatie: datawarehouse en beleidsinformatie
 • Beveiligingsbeleid
 • ICT en telematica: technische aspecten, Health informatics
 • interne en externe communicatie aan de hand van internettechnologie
 • Eindwerk, praktijkopdracht

Meer informatie over deze verschillende opleidingsonderdelen vind je in deze opleidingsbrochure.

Duur
Het  studieprogramma omvat 40 lesdagen (van 9 tot 17 uur) waarvan 30 dagen contactonderwijs (15 dagen per academiejaar)  en 10 lesdagen afstandsonderwijs (realiseren van project op de werkvloer).
De opleiding start op donderdag 21 september 2017 om 9 uur.
Rees geplande cursusdagen in 2017: 21/09, 11/10, 18/10, 16/11, 29/11 en 6/12  - 2017
De overige data worden later bekend gemaakt.

Kostprijs
Leden NVKVV: € 1870 per opleidingsjaar
Niet leden NVKVV: € 2430 per opleidingsjaar
Prijs voor een niet-lid NVKVV inclusief 1 jaar NVKVVlidmaatschap vanaf januari: € 1965 per opleidingsjaar

In de prijs zijn inbegrepen: lesdagen, begeleiding van het eindwerk, digitaal didactisch materiaal, studiebezoeken en teksten. 
Lunch is niet inbegrepen.

Organisatie
De werkgroep ICT4care en NVKVV
ICT4care

Extra Informatie

 • Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres.
 • Door online in te schrijven, accepteer je de annuleringsvoorwaarden.
 • Het NVKVV is erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille.
 • Betaald educatief verlof wordt aangevraagd.
 • Raadpleeg de algemene inschrijvingsvoorwaarden .
 Locatie: Vergote Square 43 1030 Brussel
Georganiseerd door:
NVKVV
Schrijf online in
Voor bijkomende informatie en vragen:
navorming@nvkvv.be
NVKVV
Tel: +32 02-737 97 85
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?